Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 5
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zobaczyłem, po prawicy siedzącego na tronie, księgę ze wszystkich stron zapisaną, zapieczętowaną siedmiu pieczęciami. [2] »I ujrzałem potężnego Anioła, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? [3] »A nikt (ani) w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani nawet spojrzeć na nią. [4] »I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć księgę ani też spojrzeć na nią. [5] »A jeden ze starców rzekł do mnie: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy potomek Dawida, aby otworzyć księgę i siedem jej pieczęci. [6] »I ujrzałem: w pośrodku tronu i czterech zwierząt i w pośrodku starców stojącego Baranka, jakby zabitego. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, jest to siedem Duchów Bożych, wysłanych na całą ziemię. [7] »I poszedł, i wziął (księgę) z prawicy siedzącego na tronie. [8] »A kiedy wziął księgę cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem: każdy miał cytrę i czasze złote napełnione wonnościami, którymi są modlitwy świętych. [9] »I śpiewają nową pieśń mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, boś został zabity i krwią swoją wykupiłeś (nas) dla Boga, (ludzi) z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. [10] »I uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami; i będą królować nad ziemią. [11] »A ujrzałem i posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu, i zwierząt, i starców, a liczba ich była tysiące tysięcy. [12] »I mówili głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, posiąść moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. [13] »I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko co tam się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków. [14] »A cztery zwierzęta mówiły: Amen. A starcy padli, aby złożyć pokłon. 
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl