Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 4
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem spojrzałem, a oto drzwi otworzone w niebie i ów pierwszy głos, który usłyszałem, jakby trąby przemawiającej do mnie: Wejdź tutaj, a pokażę ci, co ma się dziać w przyszłości. [2] »Natychmiast doznałem zachwycenia w duchu: Oto tron ustawiony w niebie, i na tym tronie ktoś siedzący. [3] »A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamieni: jaspisu i sardiusza, a tęcza wokoło tronu jaśniała jak połysk szmaragdu. [4] »A wokół tronu tronów dwadzieścia cztery, a na tronach (ujrzałem) siedzących dwudziestu czterech starców przyodzianych w białe szaty, a na ich głowach korony złote. [5] »A z tronu wychodzą błyskawice, głosy i gromy. I siedem lamp płomiennych gorzeje przed tronem: jest to siedem duchów Bożych. [6] »A naprzeciw tronu, jakby morze przezroczyste, podobne do kryształu, a w pośrodku i wokół tronu, czworo zwierząt z mnóstwem oczu na przedzie i z tyłu. [7] »Zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do wołu, a trzecie zwierzę ma oblicze jakoby człowieka, a zwierzę czwarte podobne do orła w locie. [8] »A każde z czworga zwierząt ma po sześć skrzydeł, wokoło i wewnątrz ma pełno oczu. A we dnie i w nocy nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty Pan Bóg, Władca wszechrzeczy, który był i który jest, i który ma przyjść. [9] »A kiedy zwierzęta złożą chwałę, cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie i żyjącemu na wieki wieków, [10] »dwudziestu czterech starców pada przed siedzącym na tronie, i składa pokłon żyjącemu na wieki, rzucając swoje korony przed tronem i mówiąc: [11] »Godzien jesteś, o Panie i Boże nasz chwały, czci i mocy, boś ty stworzył wszystkie rzeczy: z woli twojej stworzone zostały i istnieją. 
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl