Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 3
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Aniołowi kościoła sardyjskiego napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam twoje sprawy: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. [2] »Bądź czujny i wzmocnij, co jeszcze pozostało, a może zginąć; nie stwierdziłem bowiem, żeby uczynki twoje były doskonałe wobec Boga mojego. [3] »Pamiętaj tedy na to, coś otrzymał i usłyszał, a zachowuj i czyń pokutę. I jeżeli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie będziesz wiedział, w jakim czasie cię nawiedzę. [4] »A masz w Sardes niewiele imion tych, którzy nie skalali szat swoich i będą chodzić ze mną w bieli, gdyż są godni. [5] »Kto zwycięży, tak samo przywdzieje szaty białe i nie wymażę jego imienia z księgi żywota, a wyznam imię jego przed Ojcem moim i wobec Aniołów jego. [6] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom. [7] »A Aniołowi kościoła filadelfijskiego napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, który ma klucz Dawida i który otwiera, a nikt nie zamknie, i zamyka, a nikt nie otworzy. [8] »Znam twoje sprawy. Oto otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz siłę, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. [9] »Oto wyprowadzę (niektórych) z synagogi szatana, spośród tych, którzy uważają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się u twoich stóp i poznają, żem ja cię umiłował. [10] »Skoro zachowałeś słowo cierpliwości mojej, to i ja ustrzegę ciebie w godzinę pokusy, która przyjdzie na całą ziemię zamieszkałą, aby doświadczyć jej mieszkańców. [11] »Przyjdę niebawem, trwaj przy swoim, by nikt nie otrzymał wieńca twojego. [12] »Tego kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni Boga mojego, a więcej jej nie opuści. I wyryję na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe. [13] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. [14] »A Aniołowi kościoła laodycejskiego napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. [15] »Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorejący. Bodaj byś był zimny albo gorący! [16] »Ale żeś letni, a ani gorący, ani zimny, pocznę cię wypluwać z moich ust. [17] »Mówisz przecież: Jestem bogaty i jeszcze się wzbogaciłem, a niczego mi nie brak a nie wiesz, żeś nieszczęsny i godny litości, ubogi, ślepy, i nagi. Dlatego [18] »radzę ci, żebyś kupił sobie u mnie złoto w ogniu oczyszczone, aby stać się bogatym, i szaty białe, abyś się przyodział i zakrył sromotę twojej nagości, i balsamu, abyś namaścił oczy swoje i przejrzał. [19] »Ja, jeżeli kogoś miłuję, zawsze strofuję go i karcę. Stań się tedy żarliwym i czyń pokutę. [20] »Oto stanąłem u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. [21] »Kto zwycięży, dozwolę mu z sobą zasiąść na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie Jego. [22] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom. 
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl