Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 22
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ukazał mi rzekę wody żywota, jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. [2] »Wpośród rynku miasta i po obydwu stronach rzeki (rosło) drzewo żywota, rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc dające owoc swój, a liście drzewa (służą) dla uzdrowienia narodów. [3] »I nie będzie więcej żadnej klątwy, ale tron Boga i Baranka w nim (tj. w mieście) będzie, a słudzy jego służyć mu będą; [4] »i będą oglądać oblicze jego, a imię jego na czołach ich. [5] »A nocy więcej nie będzie i nie potrzeba im światła lampy ani słońca, bo Pan Bóg oświeci ich [6] »i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: Te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów prorockich, posłał Anioła swego, aby pokazać sługom swoim, co stać się ma niezadługo. [7] »A oto nadejdę niebawem. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. [8] »A ja, Jan, jestem tym, który to słyszał i widział. A gdym usłyszał i ujrzał, padłem, aby móc złożyć pokłon, do stóp Anioła, który mi to pokazywał. [9] »A on rzecze mi: Nie waż się tego czynić. Ja jestem współsługą twoim i braci twoich Proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu złóż hołd. [10] »I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest blisko. [11] »Niech ten, który dopuszcza się niesprawiedliwości nie ustaje w jej czynieniu, a kto jest skalany, niech się kala dalej. Kto jest sprawiedliwy, niech wzrasta w czynieniu sprawiedliwości, a święty, niech się bardziej uświęca. [12] »Oto nadejdę niebawem, a zapłatę mam z sobą, abym oddał każdemu według tego, co czynił. [13] »Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. [14] »Błogosławieni, którzy obmywają szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść do miasta przez bramy. [15] »Na zewnątrz – poza bramami – są psy i czarownicy, rozpustnicy i mężobójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy w kłamstwie się lubują i żyją w kłamstwie. [16] »Ja, Jezus, posłałem Anioła mego, aby wobec was dał świadectwo o tym w kościołach. Jam jest potomek i syn Dawida, gwiazda świetlista, gwiazda zaranna. [17] »A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź. I kto usłyszy, niech mówi: Przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze darmo wodę żywota. [18] »Oświadczam (oto) każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: Gdyby kto dodał coś do tego, doda mu Bóg plag opisanych w tej księdze. [19] »A gdyby kto ujął coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg jego część od drzewa żywota i z miasta świętego, które opisane są w tej księdze. [20] »Mówi ten, który wydaje o tym świadectwo: Zaiste, nadejdę niebawem. – Amen, przyjdź, Panie Jezu. [21] »Łaska Pana Jezusa (niech będzie) ze wszystkimi świętymi. Amen. 
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl