Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 2
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Aniołowi kościoła efeskiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawicy i który kroczy wśród siedmiu świeczników złotych: [2] »Znam sprawy twoje, trud i cierpliwość twoją i to, że nie możesz ścierpieć złych i doświadczałeś tych, którzy się uważają za Apostołów, a nimi nie są, i sprawdziłeś, że są kłamcami. [3] »A masz cierpliwość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. [4] »Ale to mam przeciw tobie, żeś odstąpił od dawniejszej miłości twojej. [5] »Pamiętaj przeto, coś stracił, i czyń pokutę, a wróć do dawniejszych uczynków. Bo jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i poruszę twój świecznik z miejsca jego, jeśli nie będziesz pokuty czynił. [6] »Ale to masz, że nienawidzisz spraw Nikolaitów, których i ja nienawidzę. [7] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam pożywać z drzewa żywota, które jest w raju Boga. [8] »A Aniołowi kościoła smyrneńskiego napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który umarł był i ożył. [9] »Znam udrękę twoją i ubóstwo twoje – choć jesteś bogaty – i znam złorzeczenie ze strony tych, którzy się uważają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. [10] »Nie lękaj się tego, co masz wycierpieć. Oto szatan wtrąci niektórych z was do więzienia, aby was poddać próbie, i będziecie ucisk cierpieć przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. [11] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Kto zwycięży, nie będzie rażony śmiercią powtórną. [12] »A Aniołowi kościoła pergameńskiego napisz: To mówi ten, który trzyma miecz ostry, obosieczny. [13] »Wiem, gdzie mieszkasz – tam właśnie, gdzie jest stolica szatana, i trzymasz się mojego imienia, a nie zaparłeś się mojej wiary nawet w owych dniach, kiedy Antypas, wierny mój świadek, był zabity tam u was, gdzie szatan ma siedzibę. [14] »Ale mam coś przeciwko tobie: Są u ciebie zwolennicy nauki Balaama, który pouczał Balaka, aby siał zgorszenie przed oczyma synów izraelskich, żeby jedli z ofiar złożonych bożkom i pogrążali się w rozpuście. [15] »A i ty także masz zwolenników Nikolaitów. [16] »Czyń więc pokutę, bo jeśli nie, przyjdę do ciebie rychło i będę walczył z nimi mieczem moich ust. [17] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam (pożywać) mannę ukrytą i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nie zna nikt, tylko ten, co je otrzymuje. [18] »A Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do chalkolibanu. [19] »Znam twoje sprawy, miłość twoją i wiarę, uczynność i cierpliwość twoją, i ostatnie twe czyny, liczniejsze niż dawne. [20] »Ale mam przeciw tobie, że niewieście Jezabel, która się nazywa prorokinią, dozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, aby pogrążali się w rozpuście i pożywali z ofiar składanych bożkom pogańskim. [21] »I dałem jej czas, aby czyniła pokutę, a nie chce dźwignąć swej duszy z tej rozpusty. [22] »Oto rzucę ją na łoże boleści, a tym, którzy z nią dopuszczają się cudzołóstwa, (przeznaczam) ucisk wielki, jeżeli nie odwrócą swoich serc od jej uczynków. [23] »A dzieci jej zgładzę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że jam jest ten, który bada sumienia i serca. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. [24] »A do innych w Tiatyrze, do was, którzyście nie poznali – jak to mówią – „otchłani szatańskich”, powiadam: Nie nakładam na was innego brzemienia, [25] »bylebyście tylko to, które macie, dźwigali wytrwale, aż przybędę. [26] »A kto zwycięży i wytrwa aż do końca w służbie mojej, dam mu władzę nad narodami. [27] »(2:27) I będzie nimi rządził berłem żelaznym, roztrzaskując ich jak naczynia garncarskie, (2:28a) jakom i ja otrzymał (władzę) od Ojca mojego. [28] »(2:28b) I dam mu gwiazdę zaranną. [29] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom. 
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl