Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 15
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem drugi, wielki i dziwny znak na niebie: Siedmiu Aniołów, mających siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boży. [2] »I zobaczyłem jakby morze kryształowe, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią i jej posągiem, i nad liczbą jej imienia. Stoją nad morzem kryształowym, trzymając cytry Boże, [3] »i śpiewając pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Wielkie i dziwne dzieła twoje, o Panie, Boże, Władco wszechrzeczy! Sprawiedliwe i proste drogi twoje, o Królu narodów! [4] »Któż nie ulęknie się ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego? (Tyś) sam święty, a wszystkie narody przyjdą i złożą ci hołd, bowiem sądy twoje jawnymi się stały. [5] »A potem patrzałem, a oto otwarła się w niebie świątynia przybytku świadectwa. [6] »I wyszło ze świątyni siedmiu Aniołów z siedmioma plagami, a przyobleczonych w szaty płócienne czyste i jaśniejące, mając na piersi pasy złote. [7] »A jedno z czterech zwierząt dało siedmiu Aniołom siedem czar złotych, napełnionych gniewem Boga żyjącego na wieki wieków. [8] »I wypełniła się świątynia dymem chwały Boga i potęgi jego, a nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie wypełni się siedem plag siedmiu Aniołów. 
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl