Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List Jana » Rozdział 1
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy Wybranej Pani i dzieciom jej, które prawdziwie miłuję, a nie tylko ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę [2] »ze względu na prawdę, która w nas trwa i będzie z nami na wieki. [3] »Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa Syna Ojcowskiego niech będzie z wami – w prawdzie i miłości. [4] »Uradowałem się wielce, że dzieci twoje zastałem żyjące w prawdzie według przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca. [5] »A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy jedni drugich miłowali, nie piszę ci jak o nowym przykazaniu, ale o tym, które mieliśmy od początku. [6] »Miłość ta na tym polega, żeby postępować zgodnie z jego przykazaniami. To jest przykazanie, abyście tak według niego postępowali, jak słyszeliście od początku. [7] »Bo zjawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. [8] »Baczcie na samych siebie, ażebyście nie stracili tego, co zyskaliście, ale, abyście otrzymali zupełną zapłatę. [9] »Każdy, kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna. [10] »Jeżeli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, nawet nie pozdrawiajcie. [11] »Bo kto go pozdrawia, uczestniczy w złych uczynkach jego. [12] »Chociaż miałbym wiele wam napisać, nie chcę (tego czynić) za pośrednictwem papieru i atramentu, bo spodziewam się przybyć do was i mówić z wami bezpośrednio, aby radość nasza była pełna. [13] »Pozdrawiają cię dzieci Wybranej siostry twojej. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl