Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Jana » Rozdział 5
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony. [2] »Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, jeśli miłujemy Boga i pełnimy Jego przykazania. [3] »Albowiem miłość Boga na tym polega, żeby przykazania Jego zachowywać. A przykazania Jego nie są uciążliwe. [4] »Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnieśliśmy nad światem, jest nasza wiara. [5] »Któż bowiem jest, który zwycięża świat, jeżeli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? [6] »Jest to ten sam Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę, przez krew i przez Ducha; nie w wodzie tylko ale w wodzie i we krwi. A Duch daje świadectwo, albowiem Duch jest prawdą. [7] »Bo trzy rzeczy dają świadectwo: [8] »Duch, woda i krew, i świadectwo trojga jedno jest. [9] »Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to świadectwo Boże jest większe, jest to bowiem świadectwo Boże, przez które zaświadczył o Synu swoim. [10] »Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu, czyni Go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwo, przez które Bóg zaświadczył o Synu swoim. [11] »A na tym polega świadectwo, że Bóg dał nam żywot wieczny, a żywot ten jest w Synu Jego. [12] »Kto ma Syna, ma żywot, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. [13] »To wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. [14] »A ufność, jaką mamy ku niemu, na tym polega, że o cokolwiek prosilibyśmy zgodnie z jego wolą, wysłucha nas. [15] »A skoro wiemy, że nas wysłucha, o cokolwiek byśmy prosili, wiemy, że otrzymamy to, o cośmy go prosili. [16] »Kto widzi, że jego brat dopuszcza się grzechu nie wiodącego do śmierci, niech prosi, a On da mu żywot – chodzi o tych, którzy nie grzeszą śmiertelnie. Istnieje grzech wiodący do śmierci i nie o takim mówię, aby zań prosić. [17] »Każda nieprawość jest grzechem, ale istnieje grzech nie wiodący do śmierci. [18] »Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale – jeśli z Boga narodzony jest – strzeże siebie i szatan nie śmie go tknąć. [19] »Wiemy, że jesteśmy z Boga, a świat cały jest złem ogarnięty. [20] »I wiemy, że Syn Boży przyszedł i uzdolnił nas, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. [21] »On jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym. Synaczkowie! Wystrzegajcie się fałszywych bogów. 
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl