Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Jana » Rozdział 4
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Umiłowani! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga są, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. [2] »A ducha Bożego rozpoznać możecie po tym: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus zjawił się w ciele, jest z Boga, [3] »a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga, ale jest owym duchem Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. [4] »Wy z Boga jesteście, synaczkowie, i zwyciężyliście ich, bo większy jest ten, który w was, niż ten, co na świecie. [5] »Oni są ze świata i dlatego według świata mówią i świat ich słucha. [6] »My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu. [7] »Umiłowani! Miłujmy jedni drugich, bo miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga jest narodzony, i zna Boga. [8] »Kto nie miłuje, nie zna Boga, albowiem Bóg jest miłością. [9] »W tym się okazała miłość Boga ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. [10] »Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On umiłował nas i zesłał Syna swojego jako przebłaganie za grzechy nasze. [11] »Umiłowani! Jeżeli nas Bóg tak umiłował, i my winniśmy jeden drugiego miłować. [12] »Boga nigdy nikt nie widział. Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość Jego w nas jest doskonała. [13] »Przez to rozpoznajemy, że w Nim przebywamy, oraz że On (przebywa) w nas, że z Ducha swojego udzielił nam. [14] »A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna, Zbawiciela świata. [15] »Ktokolwiek wyznałby, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu. [16] »My poznaliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam, i uwierzyliśmy jej. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim. [17] »Na tym polega miłość doskonała w nas, abyśmy mieli ufność w dzień sądu, że jaki On jest, takimi i my na tym świecie jesteśmy. [18] »W miłości nie masz bojaźni; miłość doskonała wypiera bojaźń, bo bojaźń powoduje udrękę. A kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. [19] »My przeto miłujemy, bo On wpierw nas umiłował. [20] »Gdyby kto powiedział, że miłuje Boga, a nienawidziłby swego brata, kłamcą jest. Ten bowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. [21] »Bo takie przykazanie otrzymaliśmy od Niego, aby ten kto miłuje Boga miłował i brata swego. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl