Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Jana » Rozdział 3
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi; i jesteśmy nimi. Dlatego nie zna nas świat, że i Jego nie poznał. [2] »Umiłowani! Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że kiedy się okaże, będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go, jakim jest. [3] »I każdy, kto ma w Nim taką nadzieję, uświęca siebie, i tak jak On staje się święty. [4] »Każdy, kto się dopuszcza grzechu, nieprawość czyni, a nieprawością jest grzech. [5] »A wiecie, że ukazał się On, aby zgładzić grzechy i grzechu w Nim nie ma. [6] »Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, ani Go widział, ani też Go poznał. [7] »Synaczkowie! Niechże was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, tak jak i On jest sprawiedliwy. [8] »A kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, bo diabeł od początku grzeszy. Na to zjawił się Syn Boży, ażeby zniweczyć dzieła diabelskie. [9] »Każdy, kto się narodził z Boga, grzechu się nie dopuszcza, bo zaród Boży w nim trwa i nie może grzeszyć, bo z Boga narodzony jest. [10] »Przez to dają się poznać synowie Boży i synowie diabelscy. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, kto nie miłuje brata swego – nie jest z Boga. [11] »Albowiem ta jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. [12] »Nie jak Kain, który był ze złego ducha i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Dlatego, że uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe. [13] »Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. [14] »My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. [15] »Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie żywota wiecznego. [16] »Przez to poznaliśmy miłość, że on za nas życie swoje oddał; i my powinniśmy życie oddać za braci. [17] »Gdyby ktoś posiadał dobra tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje – jakże może w nim przebywać miłość Boża? [18] »Synaczkowie! Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. [19] »Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i będziemy mogli utwierdzić wobec Boga serca nasze. [20] »Bo jeżeli nawet serce nasze nas karci, większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko. [21] »Umiłowani! Jeśli nas nie będzie karciło serce nasze, mamy ufność w Bogu [22] »i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego, bo zachowujemy przykazania Jego i czynimy to, co się Jemu podoba. [23] »A to jest przykazanie Jego, abyśmy uwierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem, jak nam rozkazał. [24] »Kto zachowuje przykazania Jego, przebywa w Bogu, a Bóg w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa – przez Ducha, którego nam udzielił. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl