Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Jana » Rozdział 2
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśliby nawet kto zgrzeszył, to przecież mamy u Ojca rzecznika, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. [2] »Jest on przebłaganiem za grzechy nasze, i nie tylko nasze, ale nawet całego świata. [3] »A wiemy, żeśmy go poznali, bo przykazania jego zachowujemy. [4] »Kto twierdzi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie masz w nim prawdy. [5] »Kto jednak zachowuje naukę jego, zaiste miłość Boża jest w nim doskonała. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. [6] »Kto twierdzi, że w nim przebywa, powinien też postępować tak, jak on postępował. [7] »Umiłowani! Nie piszę wam o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu starym, które mieliście od początku: tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście. [8] »Ależ też o nowym przykazaniu piszę wam, o tym, co prawdziwe jest i w nim i w was: że oto przemijają ciemności i jaśnieje już prawdziwa światłość. [9] »Kto twierdzi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, nadal jest w ciemności. [10] »Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i nie masz w nim zgorszenia. [11] »A kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd zdąża, bo ciemności zaślepiły jego oczy. [12] »Piszę wam, synaczkowie, że odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego. [13] »Piszę wam, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście złego ducha. [14] »Napisałem wam, dziateczki, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście silni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego ducha. [15] »Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości Ojca. [16] »Albowiem wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota nie pochodzą od Ojca, ale ze świata. [17] »A przemija świat i pożądliwości jego. Lecz kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. [18] »Synaczkowie! Nadeszła ostateczna godzina i, jak słyszeliście, że Antychryst nadchodzi, tak też teraz wielu Antychrystów nastało; stąd wiemy, że nadeszła godzina ostateczna. [19] »Spomiędzy nas wyszli, ale nie byli z nas, bo gdyby z nas byli, wytrwaliby z nami, ale ażeby się okazało, że nie wszyscy z nas są. [20] »Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy to wiecie. [21] »Nie napisałem wam, jakbyście nie znali prawdy, ale właśnie dlatego, że ją znacie: że żadne kłamstwo nie jest z prawdy. [22] »Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, co zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Taki jest Antychrystem, który zaprzecza Ojca i Syna. [23] »Każdy, kto się zapiera Syna, nie ma i Ojca, a kto wyznaje Syna, ma i Ojca. [24] »To, coście słyszeli od początku, niech w was trwa. Jeśli w was trwać będzie to, co od początku słyszeliście, i wy w Synu oraz w Ojcu wytrwacie. [25] »A obietnicą, którą On nam dał, jest żywot wieczny. [26] »To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. [27] »Ale w was trwa namaszczenie, które od Niego otrzymaliście. I nie potrzebujecie, aby was kto pouczał, skoro namaszczenie Jego poucza was o wszystkim – a jest ono prawdziwe i nie masz w nim kłamstwa – jak was pouczyło, tak w tym trwajcie. [28] »A teraz, synaczkowie, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i nie byli przez Niego zawstydzeni w dzień przyjścia Jego. [29] »Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl