Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To, co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie żywota i co widzieliśmy naszymi oczyma, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały –  [2] »(bo żywot objawiony był, a widzieliśmy, świadczymy i głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam) –  [3] »cośmy widzieli i słyszeli, to głosimy wam, abyście i wy współuczestnictwo mieli z nami; a uczestnictwo nasze jest z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. [4] »A to piszemy, aby radość nasza stała się pełna. [5] »A ta jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i głosimy wam, że Bóg jest światłością i nie masz w Nim żadnych ciemności. [6] »Gdybyśmy powiedzieli, że mamy w Nim uczestnictwo, a chodzilibyśmy w ciemności, dopuszczamy się kłamstwa i nie postępujemy w prawdzie. [7] »Ale jeśli chodzimy w światłości, tak jak i On sam jest w światłości, mamy z Nim współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. [8] »Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie masz w nas prawdy. [9] »Ale jeżeli wyznamy grzechy nasze, (Bóg) jest wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. [10] »I gdybyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, czynimy Go kłamcą i nie masz w nas słowa Jego. 
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl