Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List Piotra » Rozdział 3
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto już drugi list, umiłowani, piszę do was, a w jednym i drugim pragnę pokrzepić nieskażone dusze wasze przypominając, [2] »żebyście nie zatarli w swej pamięci dopiero co przytoczonych słów świętych Proroków i nauki Pana i Zbawiciela przekazanej przez Apostołów waszych. [3] »To przede wszystkim wiedzcie, że w dni ostateczne wystąpią z naigrawaniem szydercy oddani własnym pożądliwościom, którzy powiedzą: [4] »Gdzież jest to zapowiedziane przyjście jego? Odkąd bowiem ojcowie pomarli, wszystko trwa w takim samym stanie, jak na początku świata. [5] »Bo o tym wcale nie chcą słyszeć, że niegdyś na słowo Boże niebiosa i ziemia z wody i przez wodę powstały [6] »oraz że przez nie świat ówczesny zginął zalany wodą. [7] »Obecnie zaś nad niebiosami i ziemią roztacza opiekę to samo słowo (Boże) i zachowuje je na ogień w dzień sądu i zatracenie bezbożnych. [8] »Niechże wam, umiłowani, to jedno tajne nie będzie, że u Boga jeden dzień znaczy tyle co tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. [9] »Nie ociąga się Pan w spełnieniu obietnicy, jak niektórzy mniemają, ale cierpliwością kieruje się względem was, nie chcąc niczyjej zguby, ale dążąc do tego, żeby wszyscy weszli na drogę pokuty. [10] »Dzień Pański nadejdzie jak złodziej i wówczas niebiosa z wielkim szumem przeminą, żywioły od żaru stopnieją i nie ostoi się ziemia ani dzieła jej. [11] »Skoro więc to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jakżeż wysoko wznieść się powinniście w świętym postępowaniu i pobożności, [12] »gdy oczekujecie z upragnieniem przyjścia dnia Bożego, w którym niebiosa rozżarzone rozpuszczą się, a żywioły od żaru stopnieją. [13] »Otóż my, opierając się na obietnicy jego, oczekujemy nowych niebios i ziemi nowej, w których sprawiedliwość zamieszka. [14] »A więc, umiłowani, oczekując tego starajcie się, aby (Pan) was zastał bez plamy i bez skazy w pokoju, [15] »a w nieskwapliwości Pana naszego upatrujcie zbawienie, jak to dzięki otrzymanej mądrości pisał do was również umiłowany brat nasz, Paweł, [16] »jak to zresztą czyni we wszystkich listach, w których są pewne myśli trudne do zrozumienia, a które ludzie nieuczeni i niestateczni zniekształcają, podobnie jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę. [17] »Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym z góry, wystrzegajcie się, abyście wciągnięci w błędy bezbożnych nie utracili własnej stateczności. [18] »Natomiast wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała, jak teraz, tak i do dnia wieczności. Amen. 
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl