Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List Piotra » Rozdział 2
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Byli między ludem i fałszywi prorocy, jak i między wami również będą fałszywi nauczyciele; wprowadzą oni zgubne odszczepieństwa i zaprą się Pana, który ich odkupił, rychło ściągając na siebie zgubę. [2] »A wielu w rozpuście pójdzie ich śladami i przez nich będą bluźnić przeciw drodze prawdy. [3] »W chciwości swojej ułudnymi słowy frymarczyć wami będą, lecz wyrok od dawna na nich wydany nie odwlecze się i zguba ich nie ominie. [4] »Jeśli bowiem aniołów, gdy zgrzeszyli, Bóg nie oszczędził, ale strąconych do piekła rzucił w otchłań ciemności, żeby tam trzymać ich do chwili sądu; [5] »jeśli dawnemu światu nie przepuścił i ocalił tylko ośmiu ludzi z Noem, głosicielem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych; [6] »jeśli miasta Sodomę i Gomorę w perzynę obrócił i na zupełną skazał zagładę, wymierzając przykładną karę tym, co bezbożnie żyć mieli; [7] »jeśli wybawił sprawiedliwego Lota uciskanego wyuzdanym postępowaniem niezbożnych [8] »(ów mąż sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, przez to co widział i słyszał dzień w dzień w swej sprawiedliwej duszy z powodu niezbożnych czynów cierpiał udrękę) –  [9] »więc nie waha się Pan pobożnych z pokus wybawiać, a niesprawiedliwych na dzień sądny zachować, aby zostali ukarani. [10] »Przede wszystkim tych, którzy w nieczystej pożądliwości ciału służą, a zwierzchnością (Chrystusa) pogardzają. Zuchwalcy, zarozumiali nie lękają się aniołom bluźnić, [11] »podczas gdy aniołowie, choć mocą i potęgą więksi, nie wnoszą przeciw nim wyroku potępienia przed obliczem Pana. [12] »A ci, jak zwierzęta nierozumne, przeznaczone z natury na schwytanie i na zagładę, bluźniąc temu, czego nie znają, w zepsuciu swoim zginą, [13] »cierpiąc karę za nieprawość. Szczęście swoje upatrując w codziennym używaniu, są oni zakałą i plugastwem, sycąc się rozkoszą z odurzenia zmysłów, kiedy ucztują z wami. [14] »Oczami swymi wypatrują ciągle cudzołóstwa i grzechu i uwodzą dusze niestateczne. Synowie przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwości. [15] »Zeszedłszy z prostej drogi, zbłądzili, postępując śladem Balaama syna Bosora, który zapragnął zapłaty za niesprawiedliwość, [16] »ale został zgromiony za wykroczenia swoje: nieme bydlę pod jarzmem, przemówiwszy głosem ludzkim, pohamowało szaleństwo Proroka. [17] »Są to źródła bez wody, obłoki wichrem porwane, których czeka chmura ciemności. [18] »Opowiadając bowiem zuchwałe a próżne rzeczy wciągają w pożądliwość ciała i w rozpustę tych, co niedawno odsunęli się od ludzi pogrążonych w błędzie. [19] »Obiecują im wolność, sami będąc niewolnikami zepsucia: jest się bowiem niewolnikiem tego, komu się uległo. [20] »Bo jeżeli ci, którzy przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa odsunęli się od nieczystości świata, ponownie się w niej pogrążają, ulegając jej, to ostatnie ich rzeczy stają się gorsze niż pierwsze. [21] »Bo lepiej byłoby dla nich nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się znowu od świętego przykazania, które im dano. [22] »Stało się bowiem z nimi to, o czym mówi prawdziwa przypowieść: Wrócił pies do swego wymiotu, a umyta świnia znów tarza się w błocie. 
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl