Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List Piotra » Rozdział 1
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. [2] »Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. [3] »Skoro jego moc Boża obdarzyła nas tym wszystkim, co do życia i pobożności należy i dozwoliła nam poznać tego, który nas wezwał własną chwałą i potęgą –  [4] »dzięki czemu otrzymaliście tak cenne i niezmiernie wielkie obietnice, byście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, które dokonuje się w świecie poprzez pożądliwość –  [5] »i wy również dokładajcie wszelkich starań, abyście wiarę waszą ugruntowali na cnocie, a cnotę na umiejętności. [6] »Umiejętność (oprzeć trzeba) na powściągliwości, powściągliwość na cierpliwości, cierpliwość na pobożności, [7] »pobożność na miłości bratniej, a miłość bratnią na miłości (Bożej). [8] »Jeżeli bowiem te cnoty mieć będziecie, i to obficie, nie pozwolą wam one pozostać bezczynnymi ani nieużytecznymi w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Bo kto ich nie ma, jest ślepy lub niedowidzi, zapomniawszy o oczyszczeniu z dawnych grzechów swoich. [10] »Dlatego, bracia, usilnie starajcie się, żeby wezwanie i wybranie wasze stało się niezachwiane. Tak postępując nigdy nie upadniecie. [11] »W ten sposób na pewno będziecie mieli dostęp otwarty do Królestwa wiecznego Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. [12] »Dlatego nigdy nie przestanę przypominać wam tych rzeczy, choć znacie je już i jesteście utwierdzeni w prawdzie dla was przeznaczonej. [13] »Uważam bowiem, że jest moim obowiązkiem, dopóki przebywam w tym przybytku, przypominaniem pobudzać was do czujności. [14] »A wiem, że wkrótce opuszczę mój przybytek, jak Pan Jezus Chrystus mi oznajmił. [15] »Lecz starać się będę, żebyście i po moim odejściu mogli zawsze przypominać sobie te rzeczy. [16] »Bo nie w oparciu o zmyślone baśnie oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz oglądaliśmy na własne oczy jego wielkość. [17] »Albowiem kiedy odbierał od Boga Ojca cześć i chwałę i gdy doszedł do niego taki głos ze wspaniałego Majestatu: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym upodobałem sobie –  [18] »my ten głos, który dochodził z nieba, słyszeliśmy kiedy byliśmy z nim na owej górze świętej. [19] »Tym sposobem potwierdza się dla nas mowa Proroków. Dobrze uczynicie, jeżeli będziecie się jej trzymać, jak świecy w ciemnym miejscu, aż nie zaświta dzień i w sercach waszych nie wzejdzie jutrzenka. [20] »Ale na to przede wszystkim pomnijcie, że żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. [21] »Bo nie za wpływem woli ludzkiej niegdyś proroctwo zostało oznajmione, ale Duchem Świętym uniesieni mówili (święci) ludzie Boży. 
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl