Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List Jakuba » Rozdział 1
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakub, sługa Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń żyjących w rozproszeniu. [2] »Bracia moi, uważajcie to za wielką radość, kiedy wpadniecie w różne pokusy, [3] »wiedząc, że doświadczenie waszej wiary powoduje wytrwałość. [4] »Wytrwałość zaś niech się okaże w dziele doskonałym, byście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym. [5] »A jeśli komu brak mądrości, niech prosi Boga, który szczerze daje wszystkim, nie wymawiając, a otrzyma ją. [6] »Ale niech prosi z wiarą i bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej poruszanej i miotanej wiatrem. [7] »Przeto niech taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana. [8] »Człowiek o rozdwojonej duszy jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. [9] »Niech brat pokorny chlubi się z wyniesienia swego, [10] »a bogacz – z upokorzenia swego, bo przeminie jak polny kwiat. [11] »Wzeszło bowiem słońce żarzące, spaliło trawę, i kwiat jej opadł; zginął jej piękny wygląd – tak i bogacz na drogach swych uwiędnie. [12] »Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo gdy się utwierdzi, otrzyma wieniec żywota, który obiecał Bóg tym, co go miłują. [13] »Niech nikt, doznając pokusy, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony. Albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego i sam nikogo nie kusi. [14] »Lecz każdego kuszą własne żądze, nęcąc go i wabiąc. [15] »A dopiero potem, gdy żądze owoc wydają, rodzi się grzech, a grzech dokonany rodzi śmierć. [16] »Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. [17] »Każdy dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności. [18] »Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako zaczątkiem jego stworzeń. [19] »Wiedzcie o tym, bracia moi umiłowani! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, ale powolny do mówienia i powolny do gniewu. [20] »Bo gniew człowieka nie prowadzi do sprawiedliwości Bożej. [21] »Dlatego też, odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości, przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić wasze dusze. [22] »A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. [23] »Bo jeżeli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka przypatrującego się własnemu obliczu w zwierciadle: [24] »przypatrzył się sobie i odszedł, a niebawem zapomniał, jak wyglądał. [25] »Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się słuchaczem, który nie zapomina, ale jest wykonawcą dzieła: ten będzie błogosławiony dla czynu swego. [26] »A jeśli kto mniema, że jest pobożny, nie powściągając swego języka, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. [27] »Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzać sieroty i wdowy w ich utrapieniach oraz strzec samego siebie od zmazy tego świata. 
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl