Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 8
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Główną jednak rzeczą w tym, co mówimy, jest, że mamy takiego arcykapłana, który zasiadł na prawicy tronu Majestatu na niebiosach [2] »jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku założonego przez Boga, a nie przez człowieka. [3] »Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest dla składania darów i ofiar, potrzeba przeto, aby i ten miał co ofiarować. [4] »Gdyby pozostał na ziemi, nie mógłby być kapłanem, ponieważ byli inni, którzy według prawa składali dary [5] »oraz sprawowali służbę będącą obrazem i cieniem rzeczy niebieskich, jak to powiedziano Mojżeszowi, kiedy kończył przybytek: Bacz (powiedziano), abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci był ukazany na górze. [6] »Chrystus jednak otrzymał tym wyższe kapłaństwo, im wyższego przymierza stał się pośrednikiem, jako że na lepszych ugruntowane jest obietnicach. [7] »Bo gdyby temu pierwszemu nic nie brakowało, można by było nie myśleć o drugim. [8] »Wszakże napominając ich mówi (Bóg): Oto przyjdą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe [9] »nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, bo ci nie wytrwali w przymierzu moim i dlategom ich opuścił, mówi Pan. [10] »A oto przymierze, które po onych dniach zawrę z domem izraelskim, mówi Pan: Prawami moimi wypełnię ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni mi będą ludem. [11] »A nikt nie będzie uczył ziomka swego i nikt brata swego, mówiąc: Poznaj Pana. Bo wszyscy znać mię będą, od najmniejszego aż do największego z nich. [12] »Albowiem będę miłościw nieprawościom ich, a grzechów ich już pamiętać nie będę. [13] »Gdy tedy mówi: nowe, tamto pierwsze uznał za przestarzałe. A to, co starzeje się i murszeje, bliskie jest zaniku. 
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl