Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 6
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego też, pomijając pierwsze zasady nauki Chrystusa, przejdźmy do pełnej wiedzy, zamiast zakładać znowu fundament (przez naukę) o pokucie za uczynki martwe, o wierze w Boga, [2] »o chrzcie i wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. [3] »Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. [4] »Nie podobna bowiem, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, [5] »zakosztowawszy słodyczy słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, [6] »kiedy odpadną, dali się odnowić znowu przez pokutę, oni, którzy po raz wtóry krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. [7] »Bo ziemia, która często pije spadający na nią deszcz i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają – doznaje błogosławieństwa od Boga. [8] »Ale ta, która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a kresem jej – spalenie. [9] »Jednak chociaż tak mówimy, po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliższego zbawienia. [10] »Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o pracy waszej i miłości, którą okazaliście dla imienia jego, kiedy służyliście świętym, a i teraz jeszcze służycie. [11] »Pragniemy, ażeby każdy z was z taką samą gorliwością przechował pełnię nadziei aż do końca, [12] »abyście nie zgnuśnieli, ale stali się naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnice. [13] »Gdy bowiem Bóg Abrahamowi dawał obietnicę, nie mając nikogo większego nad siebie, na którego by mógł przysiąc, poprzysiągł na siebie samego, [14] »mówiąc: Zaprawdę ubłogosławię ciebie i rozmnożę szczodrze. [15] »A ten, ponieważ oczekiwał tak cierpliwie, osiągnął to, co mu obiecano. [16] »Bo ludzie przysięgają na większego (od siebie), a wszelki ich spór kończy się przysięgą na potwierdzenie. [17] »Przeto i Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy tym mocniej okazać niewzruszoność postanowienia swego, dołączył przysięgę, [18] »abyśmy w dwóch rzeczach nieodmiennych, w których Bóg skłamać nie może, doznali krzepiącej pociechy. [19] »My, którzy trzymamy się jej jako bezpiecznej i pewnej kotwicy duszy naszej w tym szukaliśmy oparcia, aby uchwycić daną nam nadzieję, przenikającą aż poza zasłonę, [20] »dokąd wyprzedzając nas wstąpił Jezus stawszy się arcykapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. 
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl