Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 5
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. [2] »Aby też mógł być wyrozumiały dla tych, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. [3] »I dlatego zarówno za lud, jak i za siebie winien składać ofiary za grzechy. [4] »A nikt z własnej woli nie bierze tej godności, ale tylko wtedy, gdy jest powołany przez Boga, jak Aaron. [5] »Podobnie i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby stać się arcykapłanem, ale (wywyższył go) ten, który do niego powiedział: Tyś synem moim, jam dziś zrodził ciebie. [6] »Jak też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. [7] »On też podczas swego życia cielesnego słał modlitwy i błagania z wielkim wołaniem i łzami do tego, który miał moc wybawić go od śmierci; i został wysłuchany dla swej uległości. [8] »Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. [9] »A wytrwawszy do końca, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, stał się przyczyną zbawienia wiecznego. [10] »Arcykapłanem według porządku Melchizedecha nazwany też był przez Boga. [11] »Mielibyśmy wiele o tym do powiedzenia, ale niełatwo to wyjaśnić wam, którzyście się stali niezdolni do słuchania. [12] »Bo gdy ze względu na czas powinniście już być mistrzami, znowu potrzebujecie, aby was pouczać o jakichś pierwszych podstawach nauki Bożej i staliście się takimi, że potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. [13] »Każdy bowiem, kto jeszcze ssie mleko, nie pojmuje nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. [14] »Ale dorosłym daje się pokarm stały, tym, którzy przez ćwiczenie wyrobili w sobie zdolność do rozróżniania dobrego i złego. 
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl