Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 4
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lękajmy się przeto, aby dopóki jest w mocy obietnica zaznania jego pokoju, nie wyglądało na to, że któryś z nas się ociąga. [2] »Bo oznajmiono Ewangelię zarówno nam jak i im, ale im nie pomogło słowo słyszane, nie złączone z wiarą tych, co usłyszeli. [3] »A my, którzy uwierzyliśmy, zaznamy jego pokoju, według tego, co powiedział: Jako przysiągłem w gniewie moim, że nie zaznają mego pokoju, chociaż dzieła (jego) były dokonane od powstania świata. [4] »Tak bowiem wyraził się gdzieś o dniu siódmym: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. [5] »A tutaj znowu: Nie zaznają mego pokoju. [6] »Skoro więc niewątpliwie zaznają niektórzy, a ci, którym to pierwej obiecane, nie zaznają przez niedowiarstwo, [7] »znowu wyznacza pewien dzień zwany „dzisiaj”, po upływie dłuższego czasu mówiąc przez Dawida, jak zaznaczono wyżej: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych. [8] »Bo gdyby Jozue doprowadził do pokoju, nigdy by przecież nie mówił o dniu, który nastąpi. [9] »A zatem dla ludu Bożego pozostaje jakiś dzień pokoju. [10] »Kto bowiem zaznał jego pokoju, ten tak samo odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. [11] »Spieszmyż tedy zaznać tego pokoju, aby nikt nie uległ temu przykładowi niedowiarstwa. [12] »Bo żywe jest słowo Boże i skuteczne, a ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego: przenika aż do rozdzielenia duszy od ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. [13] »Żadne stworzenie nie ukryje się przed obliczem jego, lecz wszystko jest odkryte i jawne oczom tego, z którym mamy sprawę. [14] »Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy przy wierze. [15] »Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego, podobnie jak my, we wszystkim prócz grzechu. [16] »Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski pomocy w chwili potrzeby. 
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl