Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przeto, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, spójrzcie na apostoła i arcykapłana wiary naszej, Jezusa, [2] »wiernego temu, który go ustanowił, tak jak i Mojżesz był wierny w całym domu jego. [3] »Albowiem chwała, której dostąpił, o tyle przewyższa chwałę Mojżeszową, o ile chwała budowniczego większa jest od chwały zbudowanego przezeń domu. [4] »Bo każdy dom przez kogoś budowany bywa, ale tym, który stworzył wszystkie rzeczy, jest Bóg. [5] »Mojżesz był wiernym w całym domu jego jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane –  [6] »Chrystus zaś jako syn w domu swoim, a tym jego domem jesteśmy my, jeśli ufność i chwałę nadziei (aż do końca) niewzruszenie zachowamy. [7] »Przeto jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, [8] »nie zatwardzajcie serc waszych, jako w zuchwałym buncie na pustyni w dniu próby, [9] »gdzie doświadczali (mnie) ojcowie wasi, aby (mnie) próbować i przez lat czterdzieści patrzyli na sprawy moje. [10] »I dlatego zagniewałem się na ten naród i rzekłem: ci zawsze błądzą sercem. A oni nie poznali dróg moich. [11] »Przeto przysiągłem w gniewie moim, że nie wejdą do odpocznienia mego. [12] »Baczcież, bracia, aby nie było w kimś z was złego serca, w którym niedowiarstwo prowadzi ku odstępstwu od Boga żywego, [13] »ale napominajcie codziennie jeden drugiego, póki trwa to, co zwane jest „dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez ułudę grzechu. [14] »Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeżeli – jak na początku zaufaliśmy – zachowamy tę ufność niewzruszoną do końca. [15] »Dopóki nam mówią: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych jako w owym zuchwałym buncie. [16] »Niektórzy bowiem, choć posłyszeli, zbuntowali się, ale nie byli to wszyscy, którzy za Mojżesza wyszli byli z Egiptu. [17] »Na kogóż tedy zagniewał się na lat czterdzieści? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli i których trupy legły na pustyni? [18] »A którymże to poprzysiągł, że nie mieli zaznać jego pokoju, jeśli nie tym, co byli niewierni? [19] »Otóż widzimy, że nie mogli zaznać z powodu niedowiarstwa. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl