Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 2
«  List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego tym usilniej uważać musimy na to, cośmy usłyszeli, abyśmy nie chybili celu. [2] »Skoro bowiem słowo wygłoszone przez aniołów miało swoją moc, tak że wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą zapłatę, [3] »jakże ujdziemy (gniewu) my, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, głoszone początkowo przez Pana, a przekazane nam i potwierdzone przez tych, którzy słyszeli. [4] »I Bóg przyświadczył to znakami, cudami, rozlicznymi mocami i darami Ducha Świętego udzielanymi według swej woli. [5] »Bo nie aniołom poddał (Bóg) świat przyszły, o którym mówimy. [6] »Stwierdził to ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieka, że go nawiedzasz. [7] »Uczyniłeś go tylko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Poddałeś wszystko pod stopy jego. [8] »Skoro jednak wszystko mu poddał, tedy nie pominął niczego, czego by nie poddał. Wszakże teraz jeszcze nie widzimy, żeby wszystko poddane mu było. [9] »Natomiast widzimy, że ten, który po to, żeby z łaski Bożej za każdego (człowieka) poniósł śmierć, stał się nieco mniejszym od aniołów, tj. Jezus, za mękę śmierci uwieńczony chwałą i czcią. [10] »Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, gdy wielu synów przywiódł był do chwały, i sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez mękę. [11] »Albowiem tak ten, który uświęca, jak i ci, co uświęcenia dostępują, z jednego pochodzą wszyscy. I dlatego to nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: [12] »Imię twoje ogłoszę braciom moim, w pośrodku Kościoła sławić cię będę. [13] »I znowu: Ja ufać mu będę. Oraz: Otom ja i dzieci, które mi dał Bóg. [14] »Skoro jednak dzieci w krwi i ciele uczestniczą, podobnie i on stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniweczyć władcę śmierci, tj. szatana [15] »i wyzwolić tych, którzy z bojaźni śmierci przez całe życie podlegali niewoli. [16] »Bo aniołów przecież nie przygarnął do siebie, ale potomstwo Abrahama. [17] »Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym, i wiernym arcykapłanem w rzeczach należących do Boga, dla przebłagania za grzechy ludzkie. [18] »Bo tak, jak sam był doświadczany cierpieniem, tak ma moc dopomóc i tym, którzy są doświadczani. 
«  List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl