Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 13
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Trwajcie w miłości braterskiej. [2] »Nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów przyjęli w gościnę. [3] »Pamiętajcie o więźniach, tak jakbyście razem z nimi byli więźniami, a także o cierpiących, bo i wy sami żyjecie w ciele. [4] »Małżeństwo ma być szanowane przez wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustnych bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. [5] »Unikajcie chciwości, poprzestając na tym, co macie. Bo sam (Bóg) powiedział: Nie porzucę cię, ani nie opuszczę, tak że śmiało mówić możemy: [6] »Pan mię wspomaga, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? [7] »Pamiętajcie o waszych przełożonych, którzy wam głosili słowo Boże: będąc świadkami końca ich losu naśladujcie ich wiarę. [8] »Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. [9] »Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Przystoi bowiem utwierdzić serce łaską, a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie ubiegali. [10] »Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą. [11] »Albowiem ciała tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do miejsca Świętego (dla przebłagania) za grzech, palone są poza obozem. [12] »Dlatego też i Jezus, aby uświęcić lud przez własną krew, poniósł śmierć za bramą miasta. [13] »Wyjdźmyż tedy do niego za obóz, biorąc udział w jego zniewadze. [14] »Nie mamy bowiem tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy. [15] »Przez niego więc zawsze składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, tj. owoc warg wyznających imię jego. [16] »A nie zapominajcie o dobroczynności i o tym, by nieść sobie wzajemną pomoc, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. [17] »Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i ulegajcie im. Oni bowiem czuwają jako ci, którzy za dusze wasze są odpowiedzialni. Niechże to czynią z weselem, a nie z udręką, bo to wam pożytku nie przyniesie. [18] »Módlcie się za nas, bo ufamy, że mamy sumienie czyste, usiłując we wszystkim dobrze postępować. [19] »A proszę tym usilniej, byście to czynili, żebym jak najrychlej został wam przywrócony. [20] »Bóg bowiem pokoju, który owego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, przez krew przymierza wiecznego poddźwignął spośród zmarłych, [21] »niech was uzdolni do wszystkiego dobrego, byście pełnili wolę jego. Niech sprawi w was to, co mogłoby u niego znaleźć upodobanie przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. [22] »A proszę was, bracia, abyście cierpliwie wysłuchali tych upomnień. Bo i tak krótki jest ten list do was. [23] »Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został uwolniony. Jeżeli rychło przybędzie, zobaczę was razem z nim. [24] »Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was (bracia) z Italii. [25] »Łaska z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl