Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 1
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił Bóg do ojców przez Proroków – na koniec [2] »w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat. [3] »Syn będąc odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga, a podtrzymując wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokości. [4] »Tym wyższym stał się od aniołów, im osobliwsze niż oni odziedziczył imię. [5] »Bo któremuż to z aniołów powiedział kiedy (Bóg): Synem moim jesteś, jam dziś zrodził ciebie. I znowu: Ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. [6] »I kiedy znowu wprowadza pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży. [7] »A do aniołów powiada: Z aniołów swoich czyni on wichry, a ze sług swoich ognia płomienie. [8] »Do Syna zaś: Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości berło panowania twego. [9] »Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawości, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. [10] »Oraz: Tyś o Panie na początku utwierdził ziemię, a dziełem rąk twoich są niebiosa. [11] »Zaginą one, a ty trwać będziesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się i zwiniesz je jako zasłonę, jako szatę, i zostaną zmienione. [12] »Tyś wszakże zawsze ten sam i lata twoje nieskończone. [13] »A do któregoż to z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siądź po prawicy mojej, aż uczynię nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich. [14] »Czyż wszyscy oni nie są duchami służebnymi posyłanymi na posługę tych, którzy dziedzictwo zbawienia otrzymać mają? 
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl