Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i brat Tymoteusz do ukochanego Filemona, a pomocnika naszego, [2] »i Appii siostry, oraz Archippa, towarzysza broni, wraz z kościołem gromadzącym się w twoim domu. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dzięki czynię Bogu mojemu, zawsze wspominając ciebie w modlitwach moich, [5] »a to dlatego, że słyszę o twej miłości i wierze, jakie żywisz dla Pana Jezusa i okazujesz wszystkim świętym. [6] »A tak oddziaływanie wiary twojej staje się jawne przez stwierdzenie wszelkiego dobra, które dokonywa się wśród was w Chrystusie. [7] »Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, bracie, bo przez ciebie serca wiernych zostały pokrzepione. [8] »Dlatego też, chociaż miałbym od Chrystusa pełną swobodę rozkazywać tobie, gdyby zaszła tego potrzeba, proszę cię raczej dla miłości –  [9] »ja, stary człowiek, Paweł, a teraz i więzień dla Chrystusa Jezusa –  [10] »proszę w sprawie mojego syna Onezyma, któremu ojcem stałem się w więzieniu. [11] »Niegdyś żadnego nie miałeś z niego pożytku, a teraz i dla ciebie, i dla mnie stał się użyteczny. [12] »Odsyłam ci go, a ty go przyjmij jak moje serce. [13] »Chciałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie, służył mi w więzach za Ewangelię, [14] »Ale bez zezwolenia twego nic nie chciałem czynić, ażeby dobrodziejstwo twoje nie było jakoby z przymusu, ale z wolnej woli. [15] »Bo może dlatego odszedł od ciebie na pewien czas, abyś go odzyskał na wieki, [16] »już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika – jako najmilszego brata, jakim jest zwłaszcza dla mnie, a cóż dopiero dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. [17] »Jeśli przeto masz mnie za przyjaciela, przyjmij go tak jak mnie. [18] »A jeżeli ci szkodę jaką wyrządził, albo ci co winien, policz to mnie. [19] »Ja, Paweł, piszę to własną ręką, że ci to odpłacę, a już nawet i mówić nie chcę o tym, żeś mi ty samego siebie winien. [20] »Tak, bracie, niech doznam od ciebie tej pociechy w Panu. Pokrzep moje serce w Chrystusie. [21] »Piszę ci to ufny w posłuszeństwo twoje i świadom, że uczynisz więcej niż proszę. [22] »Przygotuj mi też zarazem u siebie gościnę, bo spodziewam się, że dzięki modlitwom waszym będę wam zwrócony. [23] »Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, [24] »i Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, pomocnicy moi. [25] »Łaska Pana Jezusa Chrystusa (niech będzie) z duchem waszym. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl