Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty tedy, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, [2] »a to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, zlecaj ludziom wiernym, którzy będą zdolni uczyć też i innych. [3] »Mężnie znoś utrapienia jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. [4] »Żaden bojownik nie wikła się w sprawy tego życia; pragnie bowiem temu się podobać, pod kim wojuje. [5] »Bo i zapaśnik nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy według przepisów. [6] »Rolnik, który pracuje, ma prawo pierwszy korzystać z owoców. [7] »Rozważ, co mówię, bo da ci Pan we wszystkim zrozumienie. [8] »Pamiętaj, że Jezus Chrystus z rodu Dawida wskrzeszony był z martwych; tak głosi Ewangelia moja, [9] »dla której znoszę niedolę aż do więzów niby złoczyńca. Ale słowo Boże nie jest związane. [10] »Przeto znoszę wszystko ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie w chwale wiekuistej. [11] »Niezawodna to nauka; bo jeżeli razem umieramy, razem też żyć będziemy, [12] »jeśli wytrwamy, razem z nim też królować będziemy, a gdybyśmy się go wyparli, i on się nas wyprze. [13] »Choćbyśmy nie wierzyli, on pozostanie wiernym, samego siebie bowiem zaprzeć się nie może. [14] »To przypominaj, zaklinając (ich) przed Panem, aby nie wdawali się w spory o słowa, bo to do niczego nie służy, jak tylko do burzenia wiary u słuchających. [15] »Staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem zasługując na jego pochwałę jako pracownik nie potrzebujący się wstydzić, godnie rozdający słowo prawdy. [16] »A wystrzegaj się światowej i pustej gadaniny, bo to prowadzi do coraz większej bezbożności, [17] »a nauka takich będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich to należą Hymeneusz i Filet, [18] »którzy odpadli od prawdy, utrzymując, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podkopują wiarę niektórych. [19] »Ale podwalina Boża stoi niewzruszenie i tę ma pieczęć na sobie: zna Pan tych, którzy są jego, oraz: niechaj odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Pańskie. [20] »W wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane, jedne na ozdobę, a inne na użytek pospolity. [21] »Jeśli więc kto zachowa się czystym od tych (które są pospolite), stanie się naczyniem chwalebnym, poświęconym i użytecznym Panu, a nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. [22] »Wystrzegaj się młodzieńczych porywów i szukaj (raczej) sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. [24] »Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się sprzeczać, ale być uprzejmym dla wszystkich, zdolnym do nauczania, cierpliwie znoszącym krzywdy, [25] »z łagodnością napominającym tych, którzy się sprzeciwiają, w nadziei, że może kiedyś Bóg da im ducha pokuty do poznania prawdy. [26] »Po opamiętaniu wyzwolą się z sideł szatana, który ich w pętach więzi według swej woli. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl