Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie –  [2] »najdroższemu synowi Tymoteuszowi, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. [3] »Dzięki czynię Bogu, któremu służę od zarania z czystym sumieniem, że nieustannie wspominam ciebie w modlitwach moich we dnie i w nocy. [4] »A pomny na łzy twoje pragnąłbym ujrzeć ciebie, aby ucieszyć się radością pełną [5] »wspomniawszy twoją szczerą wiarę, którą najpierw jaśniała babka twoja Loida i matka twoja Eunice, a jestem pewien, że jaśniejesz i ty sam. [6] »Dlatego napominam cię, abyś ożywił na nowo łaskę Bożą udzieloną ci przez włożenie rąk moich. [7] »Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwości. [8] »Nie wstydź się tedy świadectwa o Panu naszym ani o mnie, więźniu jego, ale razem (ze mną) znoś utrapienia dla Ewangelii wsparty mocą Boga, [9] »który wybawił i wezwał świętym wezwaniem nie dla uczynków naszych, ale według własnego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiekuistymi czasy. [10] »Została ona teraz objawiona przez zjawienie się Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozjaśnił przez Ewangelię. [11] »Jej to głosicielem, Apostołem i nauczycielem zostałem ustanowiony. [12] »Z tego też powodu cierpię i tę udrękę, ale nie wstydzę się jej, bo wiem, komu zawierzyłem, a pewien jestem, że (ten, któremu zawierzyłem), ma moc przechować skarb mój aż do owego dnia. [13] »Wzór zbawiennych nauk, któreś słyszał ode mnie, przechowuj w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »Powierzonego ci dobrego skarbu strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. [15] »Wiesz o tym, że wszyscy z Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes, odeszli ode mnie. [16] »Oby Bóg okazał miłosierdzie swoje nad domem Onezyfora za to, że mnie często pokrzepiał i moich więzów się nie wstydził, [17] »ale kiedy przybył do Rzymu, usilnie mnie szukał i znalazł. [18] »Oby Bóg dozwolił mu znaleźć miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie oddał mi usługi w Efezie, o tym sam wiesz najlepiej. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl