Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niezawodna to prawda: jeżeli kto biskupstwa pragnie, dobrej służby pragnie. [2] »Ma tedy biskup być nienaganny, żonaty tylko raz, wstrzemięźliwy, roztropny, chwalebnych obyczajów, gościnny, zdolny do nauczania, [3] »nie skłonny do pijaństwa lub bicia, lecz powściągliwy, nie kłótliwy, nie chciwy na pieniądze, [4] »ale w domu swym rządny, mający dzieci karne i czyste. [5] »Bo jeżeli kto nie umie własnym domem zarządzać, jakże będzie miał pieczę o Kościele Bożym? [6] »Nie świeżo nawrócony, ażeby się pychą nie unosił i nie zasłużył na wyrok wydany na szatana. [7] »A winien też mieć dobre świadectwo od tych, którzy nie należą do Kościoła, by nie ściągać na siebie wzgardy i nie wpaść w sidła szatańskie. [8] »Diakoni także mają być czyści, nie obłudni, nie pijący nadmiernie wina ani też nie żądni wstrętnego zysku, [9] »(ale) w czystym sumieniu zdolni przechowywać tajemnicę wiary. [10] »Mają też być wypróbowani i jeśli okażą się nienaganni, przypuszczeni do pełnienia swego urzędu. [11] »Podobnie niewiasty winny być czyste, nie obmawiające nikogo, wstrzemięźliwe, wierne we wszystkim. [12] »Diakoni winni być raz tylko żonaci, tacy, którzy umieją kierować dziećmi i swoim domem. [13] »Bo ci, co dobrze wywiązują się ze swych zadań, zyskują sobie stopień zaszczytny i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »Piszę ci to w nadziei, że niebawem do ciebie przybędę. [15] »A gdybym się opóźnił, trzeba, abyś wiedział, jak postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. [16] »Bo bez wątpienia wielka to jest tajemnica pobożności: Ten, który zjawił się w ciele, usprawiedliwiony był w duchu, ukazał się aniołom, głoszony był poganom, znalazł wiarę na świecie, i wniebowzięty był w chwale. 
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl