Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę tedy przede wszystkim, ażeby zanoszono prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi: [2] »za królów i za wszystkich posiadających władzę, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli w zupełnej pobożności i czystości. [3] »Jest to dobre i miłe Zbawicielowi naszemu – Bogu, [4] »który chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. [5] »Bo jeden jest Bóg; jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, [6] »który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. [7] »Dla tego świadectwa zostałem ustanowiony głosicielem i Apostołem (prawdę mówię, nie kłamię) oraz nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. [8] »Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc w górę nieskalane ręce bez gniewu i sporów. [9] »Podobnie i niewiasty w stroju należytym, ubrane skromnie i wstydliwie, a nie w wyszukane zaploty włosów, w złoto, w perły lub w kosztowne szaty; [10] »ale – jak przystoi niewiastom oddającym się pobożności – (niech się modlą) pełniąc dobre uczynki. [11] »Niewiasta niech się uczy cicho i ulegle. [12] »A nauczać niewieście nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, raczej zachowywać milczenie. [13] »Bo Adam ukształtowany został pierwszy, potem Ewa [14] »i nie Adam był zwiedziony. Niewiasta bowiem była zwiedziona i dopuściła się przestępstwa. [15] »Ale zbawiona będzie rodząc dzieci, byle tylko wytrwała w wierze, w miłości oraz w świątobliwości połączonej ze skromnością. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl