Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 3
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu módlcie się za nas, bracia, ażeby słowo Pańskie się szerzyło i było wysławiane, jak to się dzieje u was, [2] »abyśmy byli wyzwoleni od ludzi złych i przewrotnych; nie wszyscy bowiem mają wiarę. [3] »Ale Bóg jest wierny, więc utwierdzi was i ustrzeże od złego. [4] »Mamy co do was tę ufność w Panu, że postępujecie i postępować będziecie tak, jak nakazujemy. [5] »Pan zaś niechaj kieruje wasze serca ku miłości Boga i cierpliwości Chrystusowej. [6] »Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana Jezusa Chrystusa, ażebyście stronili od każdego brata żyjącego rozwiąźle i nie według podanej wam przez nas nauki. [7] »Sami przecież wiecie, co powinniście czynić, aby nas naśladować, bośmy u was niepokojów nie wzbudzali [8] »ani cudzego chleba darmo nie jedli, aleśmy w trudzie i znoju pracowali dzień i noc, ażeby nie stać się dla nikogo z was ciężarem. [9] »I to nie dlatego, żebyśmy do tego prawa nie mieli, ale chcieliśmy wam dać siebie za wzór do naśladowania. [10] »Bo i wtedy, gdy byliśmy u was, to wam nakazywaliśmy: Jeżeli kto nie chce pracować, niech też i nie je. [11] »Tymczasem dowiedzieliśmy się, że są wśród was ludzie próżniacy, którzy nic nie robią i trawią czas na błahostkach. [12] »Tym przeto nakazujemy i błagamy przez Pana Jezusa Chrystusa, aby pracowali w cichości i chleb własny spożywali. [13] »A wy, bracia, nie ustawajcie w pełnieniu dobrych uczynków. [14] »Jeżeli zaś ktoś nie będzie posłuszny pouczeniu naszemu w tym liście, tego sobie zaznaczcie i nie wdawajcie się z nim, aby się zawstydził. [15] »Wszakże nie uważajcie go za nieprzyjaciela, ale upominajcie jak brata. [16] »A sam Pan pokoju niechaj wam daje pokój w każdym czasie, wszelkimi sposobami. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. [17] »Pozdrowienie ręką moją Pawłową; jest to znak mój we wszystkich moich listach; tak piszę. [18] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. 
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl