Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego z nim połączenia, prosimy was, bracia, [2] »abyście nie pozwolili tak łatwo zachwiać umysłami waszymi ani też nie ulegali zastraszeniu czy to przez ducha, czy przez naukę, czy przez list rzekomo przez nas posłany, jakoby nadchodził już dzień Pański. [3] »Niech was nikt żadnym sposobem nie zwodzi; bo najpierw musi przyjść odstępstwo i ukaże się człowiek grzechu, syn zatracenia, [4] »który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co nazywają Bogiem, albo co odbiera cześć boską, tak że nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. [5] »Czyż nie pamiętacie, że kiedy byłem jeszcze u was, mówiłem wam o tym? [6] »A wiecie, co go teraz powstrzymuje, dopóki nie będzie objawiony czasu swego. [7] »Albowiem tajemnica nieprawości już się dokonywa, gdy tylko ten, co ją teraz powstrzymuje, ustąpi. [8] »A wtedy ukaże się ów bezbożnik, którego Pan Jezus zniweczy tchnieniem ust swoich i zatraci blaskiem swego przyjścia. [9] »A jego zjawieniu się za sprawą szatana będą towarzyszyć wszelkie cuda, znaki i dziwy kłamliwe [10] »oraz wszelkie pokusy nieprawości dla tych, którzy zginą, dlatego że nie przyjęli umiłowania prawdy, która by ich ocaliła. [11] »Przeto ześle na nich Bóg urojenia, aby uwierzyli kłamstwu, [12] »tak aby poddani byli sądowi wszyscy ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie w nieprawości. [13] »Lecz my powinniśmy zawsze dzięki czynić Bogu za was, bracia umiłowani przez Boga, że wybrał was Bóg od początku dla zbawienia przez uświęcenie ducha i przez wierność prawdzie. [14] »Do tego właśnie wezwał was głoszoną przez nas Ewangelią, po to, abyście osiągnęli chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie, trzymając się tradycji, które poznaliście czy to przez naukę ustną, czy też przez list nasz. [16] »A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam przez swą łaskę wieczne pocieszenie [17] »i niepłonną nadzieję, niech krzepi wasze serca i umacnia was w każdym dobrym uczynku i dobrym słowie. 
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl