Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasie i o godzinie nie potrzeba, bracia, byśmy wam pisali. [2] »Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przychodzi, jak złodziej w nocy. [3] »Właśnie gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich zatracenie tak nagłe, jak bóle na niewiastę brzemienną, i nie ujdą. [4] »Lecz wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, w których dzień ów zaskoczyłby was jak złodziej. [5] »Tak, wszyscy jesteście dziećmi światłości i dziećmi dnia; nie należymy do nocy ani do mroku. [6] »Przeto nie zasypiajmy jak inni, ale czuwajmy i trzeźwymi bądźmy. [7] »Bo, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. [8] »My zaś, którzy należymy do dnia, trzeźwymi bądźmy, przyodziani w pancerz wiary i miłości, nosząc jako przyłbicę nadzieję zbawienia. [9] »Nie przeznaczył nas bowiem Bóg na gniew, ale żebyśmy osiągnęli zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [10] »który umarł za nas, byśmy, czy żyć będziemy, czy też gdy pomrzemy, wespół z nim żyli. [11] »Dlatego pocieszajcie się dla wzajemnego zbudowania, jak to czynicie. [12] »A prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy trudzą się wśród was, są waszymi przełożonymi w Panu i upominają was, [13] »abyście ich wielce miłowali dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. [14] »Prosimy was też, bracia, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, a cierpliwi bądźcie dla wszystkich. [15] »Baczcie, aby jeden drugiemu złem za złe nie odpłacał, ale zawsze usiłujcie świadczyć sobie wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre. [16] »Zawsze się weselcie, [17] »módlcie się nieustannie, [18] »za wszystko dzięki składajcie, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich. [19] »Ducha nie gaście, [20] »proroctw nie lekceważcie, [21] »doświadczajcie wszystkiego, a to, co dobre – zachowujcie. [22] »Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. [23] »A sam Bóg pokoju niech was we wszystkim uświęci; niechaj to wszystko, co w was jest: duch, dusza i ciało, zachowane będzie bez skazy na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. [24] »Ten, który was wzywa, wierny jest; on też tego dokona. [25] »Bracia, módlcie się i za nas. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. [27] »Zaklinam was przez Pana, aby list ten był przeczytany wszystkim braciom. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl