Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu zaś, bracia, prosimy was i błagamy przez Pana Jezusa: jak was pouczyliśmy, co należy czynić, aby podobać się Bogu, i jak właśnie postępujecie, tak czyńcie na tej drodze coraz większe postępy. [2] »Przecież wiecie, jakie przykazania dałem wam od Pana Jezusa. [3] »Albowiem Bóg pragnie uświęcenia waszego: żebyście strzegli się rozpusty [4] »i żeby każdy z was umiał utrzymywać swe ciało w świętości i szacunku, [5] »a nie w żądzy zmysłowej, jak to czynią narody, które Boga nie znają; [6] »niechaj też nikt w tej dziedzinie nie poważy się na podstęp albo na gwałt wobec brata swego, bo mścicielem wszystkich takich przestępstw jest Pan, jakośmy to wam zapowiedzieli i zaświadczyli. [7] »Nie powołał nas bowiem Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. [8] »Przeto kto gardzi (tymi nakazami), nie człowiekiem gardzi, ale Bogiem, który dał także swego Ducha Świętego, aby przebywał wśród nas. [9] »A o miłości braterskiej nie mamy potrzeby pisać do was, bo sami nauczeni jesteście przez Boga, żeby się miłować wzajemnie. [10] »Czynicie to zresztą względem wszystkich braci w całej Macedonii. [11] »Prosimy was tylko, bracia, abyście w tym coraz bardziej wzrastali i starali się usilnie o zachowanie spokoju, pilnując własnych spraw i własnymi rękoma pracując, jakośmy to wam nakazali, [12] »tak aby postępowanie wasze godnie przedstawiało się oczom obcych i abyście od nikogo nie potrzebowali wsparcia. [13] »A nie chcemy, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli: abyście się smucili jak inni, co nie mają nadziei. [14] »Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tedy Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przyprowadzi z nim. [15] »A powiadamy to wam według słowa Pańskiego, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. [16] »Albowiem sam Pan na dany znak, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej, zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. [17] »Potem i my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na obłoki, naprzeciw Pana w powietrze i tak zawsze z Panem pozostaniemy. [18] »Pocieszajcie więc jedni drugich tymi słowy. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl