Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszak sami wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne, [2] »ale kiedyśmy, jak wiecie, doznali przedtem utrapień i zniewag w Filippach, zaufawszy Bogu naszemu głosiliśmy wam Ewangelię wśród wielu niepokojów. [3] »A upominanie nasze nie wypływało z błędu, nieczystej pobudki albo podstępu, [4] »lecz tak, jak Bóg uznał nas za godnych, aby nam zwierzona była Ewangelia, tak też i przepowiadamy, aby się nie ludziom podobać, ale Bogu, który bada serca nasze. [5] »Nigdy zaiste nie przemawialiśmy słowami pochlebnymi, jak wiecie, ani też nie powodowaliśmy się chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg. [6] »Nie szukaliśmy również chwały u ludzi ani u was, ani u innych, [7] »chociaż mogliśmy zażywać powagi jako wysłannicy Chrystusa. Przeciwnie, postępowaliśmy wobec was łaskawie, jak piastunka tuląca swoje dzieci. [8] »Tak staliście się nam bliscy, że chętnie nie tylko Ewangelię Bożą, ale nawet i życie nasze oddać byliśmy gotowi, bo wielceśmy was umiłowali. [9] »Wszak pamiętacie, bracia, pracę naszą i znój: pracując nocą i we dnie, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. [10] »Wy sami wraz z Bogiem jesteście świadkami, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzyście uwierzyli. [11] »Wszak wiecie, że każdego z was, jak ojciec swe dzieci, prosiliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, [12] »byście kroczyli drogą godną Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. [13] »Dlatego my także dzięki składamy Bogu nieustannie, że kiedy usłyszeliście od nas słowo Boże, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale (jak jest w istocie) jako słowo Boże. Działa też ono w was, wierzących. [14] »Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które w Judei zgromadzają się w Chrystusie Jezusie, bo takich samych cierpień doznaliście od rodaków waszych, jakich one doznają od Żydów, [15] »którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali: zarówno Bogu niemili, jak i wszystkim ludziom przeciwni. [16] »Zabraniają nam nauczać narody, aby były zbawione; w taki sposób nieustannie dopełniają miary swych grzechów. Ale już spadł na nich gniew, mający trwać aż do końca. [17] »My tedy, bracia, niestety oddzieleni od was – choć na krótki tylko czas, i tylko ciałem, a nie sercem – z tym większym upragnieniem usiłowaliśmy was zobaczyć. [18] »Dlatego chcieliśmy, zwłaszcza ja, Paweł, przybyć do was niejednokrotnie, ale przeszkodził nam szatan. [19] »Bo kto jest nadzieją naszą, weselem i wieńcem chwały, jeśli nie wy, przed Panem naszym Jezusem, na dzień jego przyjścia? [20] »Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. 
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl