Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Kolosan » Rozdział 2
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pragnę bowiem, abyście wiedzieli o tym, jak usilnie troszczę się o was i o tych, którzy są w Laodycei i o innych, co mnie osobiście nie widzieli. [2] »(Staram się o to) aby doznały pociechy ich serca, a w miłości złączeni (osiągnęli) całe bogactwo pełnego zrozumienia i (doszli) do poznania tajemnicy Boga, Chrystusa, [3] »w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. [4] »Mówię wam o tym, aby was nikt nie zwiódł zręcznymi słowami. [5] »Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami i raduję się widząc ład, jaki panuje wśród was i trwałość waszej wiary w Chrystusa. [6] »Jakoście tedy przyjęli Chrystusa Jezusa, Pana, tak według niego postępujcie, [7] »wkorzenieni w niego i zrośnięci z nim, a umocnieni w wierze tak, jak was nauczono, nieustannie składając dziękczynienie. [8] »Baczcie, aby was kto nie zwiódł i nie wziął do niewoli przez filozofię oraz przez czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. [9] »Bo w nim cała pełność bóstwa zamieszkuje cieleśnie. [10] »I w nim jesteście napełnieni, bo on jest głową wszystkich księstw i zwierzchności. [11] »W nim też zostaliście obrzezani, jednakże nie obrzezaniem dokonywanym ręką, lecz obrzezaniem Chrystusowym, polegającym na zwleczeniu z siebie ciała pożądającego. [12] »We chrzcie zostaliście razem z nim pogrzebani, w nim też powstaliście przez wiarę w potęgę Boga, który go wskrzesił. [13] »I was, którzy byliście umarli w grzechach i w waszym nieobrzezanym ciele ożywił razem z nim przebaczając nam wszystkie grzechy. [14] »Zmazał tekst, zawierający dekrety przeciw nam wymierzone, i zniszczył go przybiwszy do krzyża, [15] »(przez) co rozbroił księstwa i władze, śmiało czyniąc z nich widowisko i na krzyżu swoim triumfując nad nimi. [16] »Niechże was tedy nikt nie sądzi w sprawach pokarmu, albo napoju, czy też w sprawach jakiego święta, nowiu czy szabatu. [17] »Bo są to tylko cienie rzeczy przyszłych, a (rzeczywistością) jest ciało Chrystusowe. [18] »Niechaj nikt wdzierając się w dziedzinę rzeczy, których nie widział i daremnie nadymając się myślami cielesnymi, nie pozbawi was nagrody przez skłonienie do uniżania się i do kultu aniołów. [19] »Taki bowiem nie trwa przy głowie, z której całe ciało spojeniami i wiązaniami opatrzone i razem złączone wzrasta na pomnożenie Boże. [20] »Jeśli umarliście z Chrystusem dla żywiołów świata tego, czemuż jeszcze, jak gdybyście żyli w świecie, podlegacie nakazom: [21] »nie ruszać, nie kosztować, nie dotykać. [22] »Wszystko to przez samo używanie niszczeje, a oparte jest na nakazach i naukach ludzkich. [23] »Ma to (jedynie) pozór mądrości w samowolnych kultach, uniżaniu się i umartwianiu ciała, a nie zasługuje na cześć (bo służy) nasyceniu ciała. 
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl