Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Kolosan » Rozdział 1
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, [2] »do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. [3] »Modląc się za was zawsze dzięki czynimy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, [4] »bo dowiedzieliśmy się o wierze waszej w Chrystusa Jezusa i o miłości, którą okazujecie wszystkim świętym. [5] »(A czynicie to) dla nadziei oczekującej was w niebiesiech, o której posłyszeliście w nauce prawdy Ewangelii. [6] »Dotarła ona i do was, jak i na świat cały, gdzie wzrasta i owocuje, jak i wśród was od owego dnia, którego usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie. [7] »Pouczył was o tym Epafras, najmilszy współsługa nasz, a dla was wierny sługa Chrystusa, [8] »który też oznajmił nam o miłości waszej w duchu. [9] »Dlatego też i my od tego dnia, gdy to posłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście w całej pełni poznali wolę jego we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. [10] »Abyście też postępowali w sposób godny Pana, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. [11] »A umocnieni wszelką mocą, według potęgi jego chwały, we wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, [12] »dzięki czyńcie Ojcu z radością, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. [13] »(Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. [14] »W nim mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. [15] »On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] »Albowiem w nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne: trony, państwa, księstwa i władze. [17] »Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone, a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa. [18] »On jest też głową tego ciała, Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. [19] »Bo spodobało się (Bogu), aby przebywała w nim wszelka pełność oraz [20] »aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało, po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego. [21] »I was, którzyście byli niegdyś obcymi i nieprzyjaciółmi pogrążonymi umysłem w złych uczynkach, [22] »pojednał teraz w ciele przez śmierć ciała swego, aby stawić przed sobą jako świętych, nieskalanych i wolnych od wszelkiego zarzutu, [23] »pod warunkiem, że będziecie trwać w wierze ugruntowani, stateczni i niezachwiani w nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, gdy ogłoszona została wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jej to, ja, Paweł, stałem się sługą. [24] »Teraz raduję się w cierpieniach za was i dopełniam na ciele własnym tego, czego brakuje cierpieniom ciała Chrystusowego, [25] »to jest Kościoła. Jego to sługą stałem się w zleconym mi przez Boga włodarstwie wśród was, aby wypełnić słowo Boże. [26] »(Jest ono) tajemnicą zakrytą przed wiekami wobec narodów, a teraz objawioną jego świętym. [27] »Im to Bóg chciał ukazać jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami; a to jest Chrystus wśród was, nadzieja chwały. [28] »Głosimy go my, upominając każdego człowieka i nauczając go we wszelkiej mądrości, aby każdego uczynić doskonałym w Chrystusie. [29] »Nad tym to pracuję, walcząc mocą jego, która działa we mnie skutecznie. 
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl