Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto, bracia moi najdrożsi i ukochani, wesele moje i korono moja, w ten sposób trwajcie w Panu, najmilsi. [2] »Proszę Ewodię i Syntychę proszę, aby były zgodne w Panu. [3] »Proszę też i ciebie, wierny mój towarzyszu, pomagaj im, bo dla Ewangelii walczyły razem ze mną, z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze żywota. [4] »Weselcie się w Panu zawsze, mówię powtórnie: Weselcie się. [5] »Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest. [6] »Nie troszczcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie. [7] »A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, będzie strzegł serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie. [8] »Wreszcie, bracia, miejcie na myśli wszystko to, co jest prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chlubne, co dotyczy cnoty i godne jest pochwały. [9] »Czego się ode mnie nauczyliście i przyjęliście, coście słyszeli i widzieli we mnie – to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »Uradowałem się wielce w Panu, że znowu przecież rozkwitło w was takie staranie o mnie, jak przedtem, tylko sposobności ku temu nie mieliście. [11] »Nie mówię tego z powodu niedostatku, nauczyłem się bowiem wystarczać sobie w potrzebach swoich. [12] »Umiem być ubogim, umiem i żyć dostatnio; we wszystkich przypadkach życia jestem wyćwiczony, czy to trzeba sytym być, czy łaknąć, opływać we wszystko, czy cierpieć niedostatek. [13] »Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. [14] »Wszakże dobrze uczyniliście, przychodząc mi z pomocą w potrzebie. [15] »Wszak wy, Filipianie, sami dobrze o tym wiecie, że w początkach (głoszenia) Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół oprócz was jednych nie dzielił się ze mną tym, co się daje i otrzymuje. [16] »Już do Tesaloniki niejednokrotnie posyłaliście mi na potrzeby. [17] »(Nie mówię tego) żeby domagać się datku, ale szukam owocu, który by pomnażał się na dobro wasze. [18] »Bo mam wszystko i to w obfitości; jestem dostatecznie zaopatrzony po otrzymaniu od Epafrodyta tego, coście przysłali: miłej Bogu ofiary, wonności wdzięcznej i przyjemnej. [19] »A Bóg mój zaspokoi wszelkie potrzeby wasze według bogactw swoich w chwale, w Chrystusie Jezusie. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu (niech będzie) chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. [22] »Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was święci wszyscy, a zwłaszcza ci, co są z cesarskiego domu. [23] »Łaska Pana Jezusa Chrystusa (niech będzie) z duchem waszym. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl