Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Efezjan » Rozdział 4
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego jesteście wezwani, [2] »z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, [3] »starając się zachować jedność ducha, złączeni węzłem pokoju. [4] »Jedno ciało i jeden duch, tak jak wezwani zostaliście do jednej nadziei waszego wezwania. [5] »Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. [6] »Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich. [7] »A każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. [8] »Dlatego powiada (Pismo): Wstąpiwszy na wysokość wywiódł więźniów pojmanych i ludzi darami obdarzył. [9] »A cóż to znaczy, że wstąpił, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do głębokości ziemskich? [10] »Ten, który zstąpił, jest tym samym, co wstąpił ponad wszystkie nieba, aby napełnić wszystko. [11] »I ustanowił jednych apostołami, a drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych jeszcze pasterzami i nauczycielami [12] »dla doskonalenia świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. [13] »Aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, stając się ludźmi doskonałymi na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej. [14] »Tak, abyśmy już nie byli chwiejącymi się dziećmi, unoszonymi każdym podmuchem wiatru nauki przez kłamliwą grę ludzką i przez podstęp wiodący na kręte ścieżki błędu, [15] »ale byśmy będąc szczerzy w miłości wzrastali we wszystko, w tym, który jest głową, tj. w Chrystusie. [16] »Z niego całe ciało złączone i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług, według zakresu działania właściwego każdemu członkowi, przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości. [17] »To więc powiadam i oświadczam w Panu, abyście już nie postępowali, jak postępują i poganie w próżności umysłu swego, [18] »mający rozum pogrążony w ciemnościach i dalecy od życia Bożego przez swą nieświadomość i zatwardziałość serca. [19] »Przytłoczeni rozpaczą oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości przez nienasycenie. [20] »Ale wy nie tak poznaliście Chrystusa. [21] »Jeżeli jednak posłyszeliście o nim i w nim pouczeni zostaliście (według prawdy, która jest w Jezusie), [22] »to byście wraz z życiem dawniejszym pozbyli się z siebie dawniejszego człowieka, który niszczeje przez zwodnicze żądze, [23] »abyście odnowili się duchem umysłu waszego [24] »i przyodziali się w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętości prawdy. [25] »Dlatego odrzucając kłamstwo, mówcie każdy prawdę bliźniemu swemu, bo jesteśmy jedni drugich członkami. [26] »Gniewajcie się, ale nie grzeszcie: niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym, [27] »nie dawajcie przystępu szatanowi. Kto kradł, niech już nie kradnie, [28] »lecz raczej niech pracuje, wykonując rękoma swymi to, co jest dobre, aby miał skąd udzielić potrzebującemu. [29] »Żadna mowa obmierzła niech nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobra ku zbudowaniu potrzebujących, aby stała się łaską dla słuchających. [30] »A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym naznaczeni jesteście na dzień odkupienia. [31] »Wszelkie zgorzknienie i unoszenie się, gniew, krzyk i złorzeczenie wraz z wszelką złością niech zostanie usunięte spośród was. [32] »A bądźcie jedni dla drugich łaskawi, miłosierni; przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie. 
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl