Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzięki temu ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa za was pogan, [2] »jeżeli tylko słyszeliście o łasce Bożej danej mi ze względu na was, [3] »że przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, którą krótko opisałem wam wyżej. [4] »Czytając to możecie pojąć, jakie mam zrozumienie tajemnicy Chrystusowej, [5] »nieznanej ludziom dawnych pokoleń, tak jak teraz objawiona w Duchu jego świętym Apostołom i Prorokom: [6] »(tej mianowicie) że i poganie są współdziedzicami, współczłonkami w ciele i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. [7] »Tej Ewangelii stałem się sługą według daru łaski Bożej danej mi przez Boga, przez skuteczną moc jego. [8] »Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym poganom wieścił niedościgłe bogactwa Chrystusowe [9] »i oświecał wszystkich, jak wielkim jest dziełem ta tajemnica zakryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. [10] »(Dzięki niej) księstwa i moce na niebiosach poznają przez Kościół wieloraką mądrość Bożą [11] »według odwiecznego przeznaczenia, które (Bóg) wypełnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. [12] »W nim, przez wiarę w niego, mamy ufność i śmiały przystęp (do Boga). [13] »Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu prześladowań moich za was, które są chlubą waszą. [14] »Z tej to przyczyny zginam kolana przed Ojcem, [15] »od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, [16] »aby wam dał według bogactw chwały swojej, za sprawą jego Ducha wzmocnić się potężnie w wewnętrznego człowieka, tak [17] »żeby przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach; [18] »abyście umocnieni i ugruntowani w miłości, mieli dosyć siły pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jak ona jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka; [19] »byście też mogli poznać, jak miłość Chrystusowa przewyższa wszelką wiedzę i (w ten sposób) byli napełnieni całą pełnością Bożą. [20] »A temu, który mocen jest uczynić daleko więcej, niż to, o co prosimy, albo pojmujemy według działającej w nas mocy, [21] »jemu (niech będzie) chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie czasy i na wieki wieków. Amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl