Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Efezjan » Rozdział 1
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, do świętych w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, darami niebieskimi w Chrystusie. [4] »Wybrał nas w nim przed stworzeniem świata, abyśmy stali się świętymi i niepokalanymi przed jego obliczem. [5] »Z miłości i z postanowienia swej woli przeznaczył też nas dla siebie na synów przybranych przez Jezusa Chrystusa [6] »dla uwielbienia chwały łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym (synu swoim). [7] »W nim mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego, [8] »której udzielił nam obficie w pełni mądrości i roztropności. [9] »I ujawnił nam tajemnicę swej woli według swego upodobania. [10] »(Polega ona na tym), że postanowił, aby z nadejściem pełni czasów odnowić wszystko w Chrystusie – to, co jest na niebie, i to, co na ziemi. [11] »W nim też i my zostaliśmy losem wybrani, abyśmy się stali uwielbieniem jego chwały, przeznaczeni na to według wyroku tego, który wszystko sprawuje postanowieniem swej woli; [12] »my, którzy już przedtem nadzieję naszą położyliśmy w Chrystusie. [13] »W nim też i wy, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, uwierzywszy w niego, byliście naznaczeni pieczęcią obiecanego Ducha Świętego, [14] »który jest zadatkiem dziedzictwa naszego dla zupełnego odkupienia nabytku i dla uwielbienia jego chwały. [15] »Dlatego i ja, posłyszawszy o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, [16] »nie przestaję składać za was podziękowań, pamiętając o was w modlitwach moich, [17] »ażeby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla poznania go. [18] »Oby oświecił wzrok waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja jego wezwania, jakie bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych [19] »i jak niezmierna jest wielkość mocy jego w nas, którzy wierzymy dzięki działaniu tej potężnej mocy. [20] »Moc tę okazał on w Chrystusie wskrzesiwszy go z martwych i nakazując zasiadać po swej prawicy w niebiesiech [21] »ponad wszelką zwierzchnością i władzą, ponad mocą, panowaniem i wszelkim imieniem, które może być wymówione nie tylko w tym, ale i w przyszłym życiu. [22] »I wszystko poddał pod stopy jego, a jego samego ustanowił głową Kościoła. [23] »Kościół jest ciałem i pełnią tego, który we wszystkich dopełnia wszystkiego. 
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl