Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Galatów » Rozdział 6
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, gdyby kto dopuścił się jakiego przestępstwa, wy, którzy jesteście duchowi, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie. [2] »Jeden drugiego brzemiona dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. [3] »Bo jeżeli kto mniema, że jest kimś, podczas gdy niczym jest, sam siebie zwodzi. [4] »Każdy niech bada swe postępowanie, a tak tylko z siebie samego chlubić się będzie, a nie z innego. [5] »Każdy bowiem własne poniesie brzemię. [6] »Ten, który się uczy, niech wszystkimi dobrami swymi dzieli się z tym, który go naucza. [7] »Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli naigrawać się z siebie. [8] »Bo co człowiek posieje, to i żąć będzie. Kto bowiem sieje w ciele swoim, w ciele też żąć będzie skażenie, a kto sieje w duchu, z ducha żąć będzie żywot wieczny. [9] »Czyniąc więc dobrze, nie ustawajmy, bo czasu swego żąć będziemy bez wytchnienia. [10] »Dlatego, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami. [11] »Przypatrzcie się, jakimi literami napisałem do was ręką moją. [12] »Ci, którzy chcą się przypodobać według ciała, zmuszają was do obrzezania, byleby tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. [13] »Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, Zakonu nie zachowują, a chcą, byście i wy się obrzezali, aby z ciała waszego chlubić się mogli. [14] »Ale co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu. [15] »Albowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale trzeba być nowym stworzeniem. [16] »A nad wszystkimi, którzy się tego prawidła trzymają, i nad Izraelem Bożym pokój i miłosierdzie. [17] »W końcu, niechaj mi nikt nigdy nie sprawia trudności, bo ja blizny Jezusa na własnym ciele noszę. [18] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa (niech będzie) z duchem waszym, bracia. Amen. 
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl