Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Galatów » Rozdział 5
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tą wolnością Chrystus nas obdarował. Wytrwajcie więc, a nie poddajcie się znowu pod jarzmo niewoli. [2] »Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeżeli się poddacie obrzezaniu, Chrystus nic wam nie pomoże. [3] »A oświadczam nadto każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że obowiązany jest wypełnić cały Zakon. [4] »Wyzuci jesteście z Chrystusa, odpadliście od łaski, wy, którzy w Zakonie usprawiedliwienia szukacie. [5] »Bo my w duchu i z wiary oczekujemy usprawiedliwienia. [6] »Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani jego brak, lecz wiara przez miłość czynna. [7] »Postępowaliście dobrze, a któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? [8] »Przekonanie to nie pochodzi od tego, który was wzywa. [9] »Trochę kwasu wszystko zakwasza. [10] »Mam wszakże co do was nadzieję w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie (niż ja), a ten, kto was zwodzi, poniesie karę, kimkolwiek by był. [11] »A jeżeli, bracia, ja jeszcze dotąd głoszę obrzezanie, za cóż jeszcze cierpię prześladowanie? Zatem ustało już zgorszenie krzyża. [12] »Bodajby zupełnie odcięci zostali ci, co was podburzają. [13] »Wy bowiem, bracia, zostaliście wezwani do wolności, bylebyście tylko tej wolności nie obrócili na podnietę dla ciała, ale na wzajemne usługi przez miłość. [14] »Bo cały Zakon wypełnia się w tym jednym powiedzeniu: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. [15] »A jeżeli jeden drugiego kąsacie i pożeracie, baczcie, aby jeden drugiego nie zgubił. [16] »Powiadam więc: Według ducha postępujcie, a pożądliwości ciała nie ulegajcie. [17] »Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, bo sprzeciwiają się one sobie nawzajem, abyście nie czynili wszystkiego, co tylko chcecie. [18] »Jeżeli duch wami kieruje, nie jesteście pod Zakonem. [19] »A znane są uczynki ciała takie, jak porubstwo, nieczystość, rozpusta, [20] »bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, odstępstwa, [21] »zazdrości, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne; o których mówię wam, jak i przedtem mówiłem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. [22] »(5:22) A owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, (5:23a) wierność, [23] »(5:23b) łaskawość, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma Zakonu. [24] »A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ciało swe ukrzyżowali wraz z namiętnościami i pożądliwościami. [25] »Jeśli żyjemy duchem, według ducha też postępujmy. [26] »Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i zazdroszcząc sobie nawzajem. 
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl