Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Galatów » Rozdział 4
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powiadam tedy: Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. [2] »Podlega opiekunom i rządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. [3] »Tak też i my, kiedy byliśmy dziećmi, podlegaliśmy żywiołom tego świata. [4] »Lecz gdy nastała pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty i podległego Zakonowi, [5] »aby tych, którzy byli pod Zakonem odkupił, żebyśmy i my dostąpili synostwa. [6] »A że jesteście synami, zesłał Bóg w serca wasze Ducha Syna swego, wołającego: Abba, Ojcze. [7] »A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a jeżeli synem, to i dziedzicem przez Boga. [8] »Dawniej wprawdzie nie znając Boga służyliście tym, którzy w istocie nie są bogami. [9] »Teraz jednak, kiedyście poznali Boga, a raczej przezeń poznani jesteście, jakże macie znowu wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć zamierzacie? [10] »Baczycie na dni i miesiące, okresy i lata. [11] »Lękam się, abym nadaremno nie pracował wśród was. [12] »Bądźcie tacy, jak ja, skoro i ja jestem takim, jak wy; proszę was o to, bracia. W niczym mnie nie uraziliście. [13] »A wiecie, żem w słabości ciała głosił wam poprzednio Ewangelię. [14] »Ale wy nie wzgardziliście ani odtrąciliście tego, co w ciele moim było dla was próbą, ale przyjęliście mnie jak Anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. [15] »Gdzież jest tedy to błogosławieństwo wasze? Bo daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście byli swe oczy i mnie dali. [16] »Czyż więc stałem się waszym nieprzyjacielem dlatego, że mówię wam prawdę? [17] »Zazdrośni są o was, ale nie ku dobremu – chcą was bowiem odsunąć, abyście o nich zabiegali. [18] »A dobrze jest ubiegać się o dobro zawsze, a nie tylko wtedy, gdy przebywam wśród was. [19] »Synaczkowie moi! Oto na nowo w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was odtworzony. [20] »A chciałbym już teraz być u was i zmienić swój głos, bo nie wiem, co mam począć z wami. [21] »Powiedzcie mi wy, którzy Zakonowi podlegać chcecie – czy nie słyszycie głosu Zakonu? [22] »Bo napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. [23] »Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się narodził, a który z wolnej, dzięki obietnicy. [24] »A jest to powiedziane przez alegorię: są to bowiem dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące na niewolę: i to wyobraża Agar. [25] »Bo Synaj jest górą w Arabii i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem, będącym w niewoli z synami swymi. [26] »Ale Jeruzalem górne wolne jest i ono jest matką naszą. [27] »Napisane jest bowiem: Wesel się, niepłodna, która nie rodzisz, wołaj i wykrzykuj, która nie znasz bólu rodzenia, bo daleko więcej dzieci u tej, która była opuszczoną, niż u tej, która ma męża. [28] »A my, bracia, na wzór Izaaka jesteśmy synami obietnicy. [29] »Ale jak wtedy ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz. [30] »Lecz cóż powiada Pismo: Wyrzuć niewolnicę i syna jej, bo nie będzie dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej. [31] »Przeto, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. 
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl