Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Galatów » Rozdział 3
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O, nierozumni Galaci! Któż was omamił, was, których oczom był ukazany obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? [2] »Tego tylko chciałem się od was dowiedzieć, czyście Ducha otrzymali z uczynków Zakonu, czy z posłuchu w wierze? [3] »Aż tak nierozumni jesteście? To, co rozpoczęliście Duchem, teraz ciałem kończyć zamierzacie? [4] »Czy na próżno tyle się nacierpieliście? Jeśli jednak na próżno? [5] »Ten wszakże, który daje wam Ducha i wśród was czyni cuda, czy (dokonuje tego) dla uczynków Zakonu, czy dla posłuchu wierze? [6] »Jak (napisane jest): Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu ku usprawiedliwieniu. [7] »Zrozumiejcież tedy, że ci są synami Abrahama, którzy są z wiary. [8] »A Pismo przewidziało, że z wiary Bóg usprawiedliwiać będzie pogan, i zapowiedziało Abrahamowi: W tobie błogosławione będą wszystkie narody. [9] »Przeto ci, którzy są z wiary, błogosławieni są z Abrahamem wierzącym. [10] »Wszyscy bowiem, którzy są z uczynków Zakonu, znajdują się pod przekleństwem. Bo napisane jest: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu. [11] »A jasne jest, że przez Zakon nikt się nie usprawiedliwi przed Bogiem, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. [12] »Zakon zaś nie jest z wiary, ale (powiada): Kto będzie je (tj. nakazy) wypełniał, ten w nich żyć będzie. [13] »Chrystus nas uwolnił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, [14] »aby w Chrystusie Jezusie błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan, tak iżbyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. [15] »Bracia (na sposób ludzki przemawiam), testamentu sporządzonego prawnie przez człowieka nikt nie odrzuca ani nie zmienia. [16] »Otóż obietnice były dane Abrahamowi i jego potomkowi. Nie powiedziano: I potomkom, jakoby mowa była o wielu, ale jak gdyby o jednym. I potomkowi twemu, którym jest Chrystus. [17] »Powiadam tedy: Testamentu potwierdzonego przez Boga nie może obalić Zakon dany w czterysta trzydzieści lat później i próżną przez to uczynić obietnicę. [18] »Albowiem jeżeli dziedzictwo (dane było) na mocy Zakonu, to już nie z obietnicy. A jednak Abrahamowi przez obietnicę Bóg udzielił daru łaski. [19] »Po cóż więc Zakon? Nadany był ze względu na przestępstwa, aż do przybycia potomka, któremu dana była obietnica: ogłosili go aniołowie za sprawą pośrednika. [20] »Lecz nie ma miejsca na pośrednika tam, gdzie jest tylko jedna strona, a Bóg jest jeden. [21] »Czyżby tedy Zakon przeciwny był obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, usprawiedliwienie pochodziłoby rzeczywiście z Zakonu. [22] »Jednakże Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby przez wiarę w Jezusa Chrystusa ziściła się obietnica wierzącym. [23] »A zanim przyszła wiara, byliśmy trzymani pod strażą Zakonu w oczekiwaniu wiary, która miała być objawiona. [24] »Zakon więc był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy dostąpili usprawiedliwienia z wiary. [25] »Lecz kiedy nadeszła wiara, przestaliśmy podlegać przewodnikowi. [26] »Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [27] »Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. [28] »Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. [29] »A jeżeli jesteście Chrystusowi, to jesteście też potomstwem Abrahama i dziedzicami według obietnicy. 
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl