Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 7
«  2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mając tedy te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując (własnego) uświęcenia w bojaźni Bożej. [2] »Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie zwiedli, z nikogo nie ciągnęliśmy zysku. [3] »Nie mówię tego, aby was potępić, bom już uprzednio powiedział, że jesteście w moim sercu na wspólne życie i na wspólną śmierć. [4] »Wielka jest moja ufność ku wam i wielka moja z was chluba. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym utrapieniu naszym. [5] »Bo i wtedy, gdyśmy przybyli do Macedonii, ciało nasze nie miało żadnego odpoczynku, ale musieliśmy znosić wszelką udrękę: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. [6] »Lecz Bóg, pocieszyciel pokornych, pocieszył nas przybyciem Tytusa. [7] »A nie tylko przybyciem jego, ale i radością, której doznał u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej dla mnie żarliwości, tak że tym bardziej się ucieszyłem. [8] »Bo chociaż nawet zasmuciłem was moim listem, nie żałuję tego, a jeślibym i żałował widząc, że list ów (chociaż chwilowo) was zasmucił, [9] »teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Zasmuciliście się bowiem według Boga, abyście w niczym od nas nie doznali szkody. [10] »Bo smutek według Boga sprawuje zbawienną pokutę, której się nigdy potem nie żałuje, a smutek światowy sprawuje śmierć. [11] »Oto bowiem ten smutek wasz wedle Boga jakąż obudził w was gorliwość, a i obronę, i oburzenie, i bojaźń, i tęsknotę, i zapał, i karę: we wszystkim okazaliście się niewinnymi w tej sprawie. [12] »Przeto jeśli wam napisałem, to nie tyle ze względu na tego, który wyrządził krzywdę, ani też ze względu na tego, który jej doznał, ale aby wśród was ujawnić wobec Boga staranie, jakie macie o nas. [13] »Dlategośmy się ucieszyli. A w tej naszej radości najwięcej cieszyła nas radość Tytusa, że został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich. [14] »I jeśli w czym chlubiłem się wami przed nim, tom się nie zawstydził, ale jak wam we wszystkim mówiłem prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą. [15] »A serce jego jeszcze żywiej bije dla was, gdy wspomina wasze posłuszeństwo, jak z bojaźnią i ze drżeniem przyjęliście go. [16] »Raduję się, że we wszystkim polegać na was mogę. 
«  2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl