Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 6
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A jako pomocnicy napominamy was, abyście daremnie łaski Bożej nie otrzymywali. [2] »Albowiem mówi on: W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię. A w dzień zbawienia wspomogłem cię. Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia! [3] »Nie dajemy w niczym nikomu zgorszenia, aby nie ganiono posługi (naszej). [4] »Ale we wszystkim chlubnie okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, [5] »w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniu i w postach. [6] »W czystości, umiejętności, pobłażliwości, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, [7] »w mówieniu prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości w obronie i w natarciu, [8] »w chwale i w hańbie, w zniesławieniu i dobrej sławie. Niby zwodziciele, a prawdomówni, niby tajemniczy, a dobrze znani, [9] »niby umierający, a przecież żywi, niby karani, a nie uśmierceni, [10] »niby smutni, a zawsze weseli, niby ubodzy, a wzbogacający wielu, niby nic nie mający, a posiadający wszystko. [11] »Usta nasze otwarły się ku wam, Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się. [12] »Wam nie ciasno w nas, ale nam ciasno w sercach waszych, [13] »a żeście winni odpłacać nam tym samym, mówię jak do synów: rozszerzcie się i wy. [14] »Nie wprzęgajcie się w jarzmo z niewiernymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za łączność światła z ciemnością? [15] »Lub co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernym? [16] »I co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Będę mieszkał i przechadzał się pośród nich. I będę dla nich Bogiem, a oni będą mi ludem. [17] »Przeto wyjdźcie spomiędzy nich. I odłączcie się, mówi Pan: [18] »Nie dotykajcie nic nieczystego, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący. 
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl