Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 5
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiemy bowiem, że gdy przybytek tego ziemskiego domu naszego się rozsypie, mamy przybytek od Boga, dom, nie rękoma budowany, ale wiekuisty w niebiesiech. [2] »Bo w obecnym wzdychamy, pragnąc, abyśmy byli przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba, [3] »jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy znalezieni będziemy. [4] »Póki bowiem przebywamy w tym przybytku, utrapieni wzdychamy, bo nie chcemy, aby go z nas zwleczono, ale żebyśmy zostali przyobleczeni w nowy, aby to, co śmiertelne, wchłonięte było przez życie. [5] »A tym, który nas do tego uzdolnił, jest Bóg, który nam dał zadatek Ducha. [6] »Zawsze przeto pełni jesteśmy nadziei, wiedząc, że póki przebywamy w ciele, tułamy się daleko od Pana [7] »(bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu), [8] »ufamy jednak i wolimy raczej wyjść z tułactwa w ciele, a znaleźć się przy Panu. [9] »I dlatego usiłujemy, odlegli czy obecni, podobać się Jemu. [10] »Wszyscy bowiem stanąć musimy przed trybunałem Chrystusowym, aby każdy otrzymał to, na co będąc w ciele zasłużył czynami dobrymi albo złymi. [11] »Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. A mam nadzieję, że i w sumieniach waszych nic w was nie ma tajnego. [12] »Nie żebyśmy znowu samych siebie wam zalecali, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mogli się przeciwstawić takim, którzy się chlubią tym, co jest na zewnątrz, a nie tym, co w sercu. [13] »Bo czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy się powściągamy, to dla was. [14] »Albowiem miłość Chrystusowa przynagla nas, skoro doszliśmy do przekonania, że jeśli jeden umarł za wszystkich, tedy wszyscy pomarli. [15] »A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. [16] »Dlatego odtąd nie znamy już nikogo według ciała, a jeśliśmy Chrystusa poznali według ciała, to go już teraz takim nie znamy. [17] »Jeśli tedy kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem: dawne rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym się stało. [18] »A wszystko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania. [19] »Bóg bowiem w Chrystusie pojednał świat z sobą, nie poczytując im (ludziom) grzechów i udzielając nam słowa pojednania. [20] »W imieniu Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakby sam Bóg przez nas upominał. W imieniu Chrystusa nalegamy: pojednajcie się z Bogiem. [21] »Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą w nim. 
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl