Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 10
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A i ja sam, Paweł, proszę was przez cichość i łaskawość Chrystusową, ja, który (rzekomo) w waszej obecności jestem pokorny, a poza oczy bezwzględny względem was, [2] »proszę was, abym po przybyciu do was nie był zmuszony do okazania tej stanowczości, z jaką zamierzam wystąpić przeciwko tym, którzy sądzą, jakobyśmy kierowali się względami cielesnymi. [3] »Chociaż bowiem żyjemy w ciele, nie walczymy orężem cielesnym. [4] »Bo oręż bojowania naszego nie jest cielesny, ale jest potęgą Bożą dla zburzenia miejsc warownych. [5] »Burzymy też nią zamysły i wszelką wyniosłość przeciwstawiającą się wiedzy Bożej, a w niewolę posłuszeństwa Chrystusowego podbijamy wszelki umysł, [6] »gotowi karać każde nieposłuszeństwo, kiedy tylko wasze posłuszeństwo doskonałe się stanie. [7] »Patrzycie na to, co jest widzialne. Jeśli kto mniema, że jest Chrystusowy, niech i to rozważy w sobie, że tak jak on jest Chrystusowy, tak i my. [8] »Bo choćbym miał się (jeszcze) bardziej chlubić z władzy naszej, którą Bóg dał nam na budowanie was, a nie na zgubę, nie będę się wstydził, [9] »aby się nie zdawało, że chcę was straszyć przez listy. [10] »„Listy wprawdzie poważne są i surowe – powiadają – lecz kiedy zjawi się sam jest bezsilny, a jego mowa nie zasługuje na uwagę”. [11] »Ten, który tak utrzymuje, niech rozważy, że jakimi jesteśmy w słowie przez listy jako nieobecni, takimi też staniemy się w czynie, kiedy będziemy obecni. [12] »Nie odważamy się bowiem ani zaliczać się do tych, ani też porównywać z tymi, którzy samych siebie zalecają; bo nie postępują oni rozsądnie, gdy samych siebie mierzą sobą i porównują ze sobą. [13] »Nie będziemy chlubić się ponad miarę, ale według miary, jaką nam Bóg odmierzył, to znaczy miary, którą moglibyśmy objąć i was. [14] »Bo nie rozszerzamy się tak, jakobyśmy i was nie dosięgli, dotarliśmy bowiem aż do was z Ewangelią Chrystusową. [15] »Nie chlubimy się nad miarę cudzymi pracami, raczej mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej i my też wśród was według miary nam wyznaczonej coraz bardziej wzrastać będziemy –  [16] »oraz że Ewangelię głosić będziemy także w tych stronach, które są poza wami, a nie chlubić się tym, co dokonane było już przez innych. [17] »A kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. [18] »Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, zasługuje na uznanie, ale ten, którego Bóg zaleca. 
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl