Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co się tyczy rzeczy, o których mi pisaliście: dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty. [2] »Lecz z obawy rozpusty niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. [3] »Mąż żonie niech oddaje powinność, a także i żona mężowi. [4] »Żona nie ma władzy nad swoim ciałem, ale mąż. Podobnie też i mąż nie ma władzy nad ciałem swoim, ale żona. [5] »Nie odmawiajcie jedno drugiemu, chyba za wspólną zgodą na pewien czas, aby się oddać modlitwie, a potem znowu wracajcie do siebie, aby nie kusił was szatan z powodu niewstrzemięźliwości waszej. [6] »A mówię to z pobłażania, a nie nakazując. [7] »Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tak jak ja, lecz każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi inaczej. [8] »A tym, którzy nie żyją w małżeństwie, i wdowom powiadam: dobrze by było, jeśliby tak wytrwali jak i ja. [9] »Ale jeśli się powstrzymać nie mogą, niech zawierają małżeństwa. Lepiej jest bowiem zawrzeć związek małżeński, niż gorzeć. [10] »Tym zaś, którzy żyją w małżeństwie, nakazuję nie ja, ale Pan, aby żona nie odłączała się od męża, [11] »a jeśliby odeszła, ma pozostać bez męża albo pojednać się z mężem swoim. Także i mąż żony niech nie odsyła. [12] »Do innych zaś mówię ja, a nie Pan: Jeśli który z braci ma żonę niechrześcijankę, a ta godzi się z nim zamieszkiwać, niechże jej nie odsyła. [13] »I jeśli żona ma męża niechrześcijanina, a ten godzi się zamieszkiwać z nią, niech nie opuszcza męża. [14] »Uświęcony jest bowiem mąż niechrześcijanin przez taką żonę i uświęcona jest żona niechrześcijanka przez męża chrześcijanina, bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a teraz święte są. [15] »Lecz jeśliby niechrześcijanin chciał odejść, niech odejdzie, gdyż ani brat, ani siostra nie są poddani niewolnictwu w tych rzeczach, a Bóg wezwał was do zgody. [16] »Bo skądże wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, czy zbawisz żonę? [17] »Niech tylko każdy według tego postępuje, jak mu udzielił Pan i do czego Bóg go wezwał. Tak też we wszystkich kościołach nauczam. [18] »Kto został wezwany będąc obrzezany, niech się znaku obrzezania nie pozbywa. Kto jest wezwany nie będąc obrzezany, niech się obrzezaniu nie poddaje. [19] »Obrzezanie bowiem niczym jest i nieobrzezanie jest niczym, chodzi tylko o zachowanie przykazań Bożych. [20] »Każdy niech trwa w tym stanie, w jakim powołany był. [21] »Zostałeś wezwany będąc niewolnikiem, nie trap się, ale jeśli możesz się stać wolnym, korzystaj z tego. [22] »Albowiem kto w Panu został wezwany będąc niewolnikiem, stał się wyzwoleńcem Pańskim; podobnie jak niewolnikiem Chrystusowym został ten, kto wezwany był będąc wolnym. [23] »Drogo byliście nabyci, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. [24] »Każdy z was, bracia, jako został wezwany, w takim stanie niech trwa przed Bogiem. [25] »A co do dziewic, nie mam rozkazania Pańskiego, ale radę daję jako ten, który dla doznanego od Pana miłosierdzia zasługuje na wiarę. [26] »Sądzę tedy, że dobra to rzecz w dzisiejszych warunkach, bo dobrze jest człowiekowi tak pozostać. [27] »Związany jesteś z żoną? Nie szukaj uwolnienia. Wolny jesteś? Nie szukaj żony. [28] »A jeślibyś pojął żonę, nie zgrzeszysz. I jeśliby dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszy. Wszakże tacy utrapienie ciała mieć będą, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. [29] »Ale wam powiadam, bracia: Czas krótki, nie pozostaje nic innego, aby ci, którzy żony mają, stali się, jakoby ich nie mieli; [30] »a ci, którzy płaczą, jakoby nie płakali i którzy się weselą, jakoby się nie weselili; którzy kupują, jakoby nie posiadali [31] »i którzy używają świata tego, jakoby nie używali: przemija bowiem postać tego świata. [32] »A pragnę, abyście byli bez troski. Kto nie ma żony, troszczy się o to, co Pańskie, jakby się Bogu podobać. [33] »A kto jest żonaty, troszczy się o rzeczy światowe, jakby się podobać żonie. I jest w rozterce. [34] »Niewiasta niezamężna i dziewica myśli o tym, co Pańskie jest, aby była świętą ciałem i duchem. Zamężna zaś myśli o rzeczach światowych, jakby się podobać mężowi. [35] »To zaś mówię dla pożytku waszego, nie żebym zastawiał na was sidła, tylko z uwagi na to, co godziwe i co pozwoli (wam) trwać przy Panu bez przeszkody. [36] »A jeżeli kto uważa, że okryłby wstydem córkę swoją dziewicę, gdyby lata jej przeszły, i że obowiązkiem jego jest tak uczynić (tzn. wydać ją za mąż), niech czyni, co zechce, nie zgrzeszy; niech ona wyjdzie za mąż. [37] »Ale i ten, kto wolny od przymusu, będąc panem swej woli, powziął mocne postanowienie i w sercu swym rozważył zachować córkę swą dziewicą, dobrze uczyni. [38] »Przeto kto córkę swą wydaje za mąż, dobrze czyni, a ten, co nie wydaje, lepiej czyni. [39] »Żona związana jest, póki mąż jej żyje, a gdyby umarł mąż jej, jest wolna; może wyjść, za kogo chce, byle w Panu. [40] »Ale szczęśliwa będzie, jeśli według mojej rady wytrwa, jak jest, a sądzę, że i ja mam ducha Bożego. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl