Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 3
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ja, bracia, nie mogłem do was przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych, jak do maleńkich dzieci w Chrystusie. [2] »Dałem wam mleko na napój, a nie pokarm, boście jeszcze znieść nie mogli, ani też teraz nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. [3] »Skoro bowiem między wami zazdrość i niezgoda panuje, czyż nie jesteście cieleśni i czyż nie postępujecie według zasad czysto ludzkich? [4] »Bo gdy jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: A ja Apollosa – czyż nie okazujecie się ludźmi tylko? Bo kim jest Apollo czy Paweł? [5] »Sługami, dzięki którym uwierzyliście, jako każdemu dał Pan. [6] »Jam zasadził, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. [7] »A przeto, ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani kto podlewa, ale Bóg, który wzrost daje. [8] »A ten, kto sadzi i kto podlewa, jednym są i każdy z nich otrzyma swoją zapłatę według pracy swojej. [9] »Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy uprawną rolą Bożą i budowaniem Bożym. [10] »Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako roztropny budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Lecz każdy niech baczy, jak na nim buduje. [11] »Bo nikt nie może założyć innego fundamentu, prócz tego, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. [12] »A jeśli kto na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z siana lub ze słomy –  [13] »praca każdego na jaw wyjdzie: dzień bowiem (Pański) ujawni, gdyż w ogniu się objawi i dzieło każdego, jakie jest, ogień wypróbuje. [14] »Jeśli czyje dzieło ostoi się, otrzyma zapłatę. [15] »A czyje dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, ale sam będzie zbawiony tak jednak jakoby przez ogień. [16] »Nie wiecie, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży przebywa w was? [17] »A jeśli kto świątynię Bożą niszczy, zniszczy go Bóg. Świątynia bowiem Boża świętą jest, a tą świątynią jesteście wy. [18] »Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym. [19] »Mądrość bowiem świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisane jest: Ten, który chwyta mędrców w przebiegłości ich. Albo też: [20] »Pan zna zamysły mędrców, że daremne są. [21] »Niech się więc nikt nie chełpi ludźmi. [22] »Wszystko bowiem jest wasze: Paweł, Apollo czy Kefas; świat, życie czy śmierć, to, co jest, czy to, co będzie, wszystko jest wasze, [23] »wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. 
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl